ETE staat voor Educación Teológica por Extensión (theologisch onderwijs door uitbreiding). Een groep cursisten volgt het lesprogramma bij een docent. Als de cursisten goed opgelet hebben, kunnen zij elk weer een andere groep beginnen en het geleerde doorgeven. Als je maar één of meer lessen voor blijft op jouw groep. Zo breidt het onderwijs zich uit. Coördinator van het ETE-programma is pastor Pedro.

Het ETE-programma wordt telkens op vijf plaatsen aangeboden in de provincie Zambézia. De cursisten bereiden zich voor via radio-uitzendingen van Trans World Radio. De hele cursus neemt drie jaar in beslag. Wie de hele cursus doorlopen heeft, ontvangt een certificaat. Na een cursus afgerond te hebben is er overleg met de kerken in de stad of het dorp over de vraag of het zinvol is nog een driejarige cursus te geven, of dat men naar een andere plaats trekt.

De lessen van ETE worden verzorgd door het AMITEM-team. AMITEM heeft een eigen studio. Daar spreken zij de lessen in. Een opname wordt verzonden naar Swaziland, waar het door TWR wordt uitgezonden naar de provincie Zambézia. De docenten zoeken vervolgens de cursisten op. Vaak nemen de lessen enkele dagen in beslag en daarom is er ook slaapgelegenheid op de lesplaats.

De lessen van het ETE-programma zijn voluit Bijbels, maar erg eenvoudig te volgen. Sommige cursisten kunnen nauwelijks lezen en schrijven en moeten het vooral van hun geheugen hebben. Er wordt geoefend met de verwerking van het lesmateriaal: de cursisten maken zelf een les van wat ze geleerd hebben, bijvoorbeeld voor de zondagsschool. Soms komt de plaatselijke gemeente speciaal bijeen om te zien of de cursist al bezig is een echte docent te worden. De cursisten komen naar de cursus doordat hun kerk ze opgeeft. Ze betalen een bescheiden lesgeld.

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten