Nederland

De keuze om ons te richten op studenten is strategisch: de student van vandaag is de beleidsmaker van morgen. Studenten die hoger onderwijs volgen, komen vaak terecht op leidinggevende posities in onze maatschappij en hebben grote invloed op het geestelijk klimaat in ons land en in de kerk. Toch is van de studenten die in Nederland hoger onderwijs genieten, slechts een klein percentage actief christen.

Zending stelde van 1997 tot 2008 ds. Aart van der Maarl aan IFES beschikbaar als stafmedewerker. Hij werd beschouwd als zendeling met een ‘binnenlandse’ opdracht. In zijn standplaats Eindhoven en omgeving legde hij veel contacten met Chinese studenten. In totaal zijn er zo’n 122.000 internationale studenten in Nederland.

Ook nadat ds. Van der Maarl in 2008 gemeentepredikant in Eindhoven werd, bleven zending en IFES met elkaar verbonden. In 2010 gaf de generale synode zelfs nadrukkelijk de opdracht het werk onder buitenlandse studenten te blijven steunen.

De jaarlijkse financiële bijdrage van zending gaat naar het internationale studentenwerk van IFES Nederland. Wij steunen daarbij hun projecten in Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Leiden, Utrecht en een aantal landelijke projecten. Meer informatie vindt u hier: https://wearehost.nl/.

Internationale studenten zijn een unieke doelgroep. Studenten komen vaak alleen naar Nederland om te studeren en komen in een totaal andere context terecht. In zo’n tijd kan het geloof houvast geven, maar kan het ook tijd zijn om van alles uit te proberen. Veel studenten gaan voor het eerst zelf nadenken over het wereldbeeld waar ze mee opgegroeid zijn. Dit geeft ruimte om met ze in gesprek te gaan en regelmatig kan IFES studenten uitnodigen om mee te doen met een Bijbelstudie voor zoekende studenten of met een toerustende Bijbelstudie voor studenten die al christen zijn. Daarnaast biedt IFES begeleiding aan studenten die in Nederland christen zijn geworden en weer teruggaan naar hun thuisland waar christenvervolging is of waar christenen vreemd worden aangekeken. IFES houdt in deze overgangsperiode contact met deze studenten en traint ze.

IFES-Nederland

IFES-Nederland is onderdeel van de wereldwijde organisatie IFES (International Fellowship of Evangelical Students) en fungeert in Nederland als een landelijke koepelorganisatie van ruim 3.000 christelijke studenten verdeeld over de universiteiten en hogescholen in Nederland. In twaalf steden hebben ze community’s voor internationale studenten. Deze community’s heten HOST.

IFES-Nederland deelt haar visie met IFES World: om studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God.

Deel dit artikel via

Bekijk deze projecten