In het noordoosten van Zuid-Afrika, in de provincie Limpopo, ligt het voormalige thuisland Venda. Het grenst in het noorden aan Zimbabwe en in het oosten aan het Krugerpark.
Het zendingswerk in Venda begon in 1961, toen artsen en zendelingen werden uitgezonden. Later werd de Iyani Bijbelschool opgericht om evangelisten op te leiden. In 1992 zijn de laatste Nederlandse zendingswerkers weer vertrokken uit Venda. De Vendakerken zijn sindsdien volledig zelfstandig.

Wij dragen nog wel bij aan de instandhouding van de Bijbelschool. Het is belangrijk om elkaar vast te houden, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Zo wisselen we bijvoorbeeld van gedachten over:

  • gereformeerd kerk zijn in de hedendaagse samenleving;
  • bewustwording eigenaarschap lokale kerken ten aanzien van taken, (financiële) verantwoordelijkheden, de Bijbelschool en het volgen van trainingen.

Iyani Bible- and Traininginstitute

Iyani Bijbelschool werd ooit opgericht door de zendelingen die vanuit Nederland in Venda werkten. Op deze Bijbelschool werden jeugdconferenties gehouden, vrouwen gevormd met het oog op christelijk gezinsleven en ouderlingen en diakenen toegerust. Ook werd daar het zondagsschoolprogramma van de kerk uitgedacht.

Heidelberg Theological Seminary

Later werd door de kerken in Venda de noodzaak gezien om een plek te hebben waar predikanten worden gevormd. Toen werd Heidelberg Theological Seminary opgericht.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten