Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

Projec­ten­lijst 2019 - nieuwe projecten

De Diacoon 'Diaconale projecten 2019' is klaar! Aanstaande zaterdag zal de lijst diaconale projecten bij de meeste geabon­neerden op de mat vallen. Het is de enige Diacoon die deputaten diaconaat dit jaar uitgeven. Er word in 2018 dan ook geen abonne­mentsgeld in rekening gebracht.

nieuw!
Naast een aantal projecten dat al langer op de projec­ten­lijst staat, willen we volgend jaar ook twee nieuwe projecten steunen. Bladert u binnenkort in de Diacoon naar pagina 11 voor het project NED135 Assen Zoekt. Dit project biedt met een eigen ritme van missie­ac­ti­vi­teiten, maaltijden en verdie­pings­avonden een thuis voor kwetsbare mensen.
Op pagina 8 leest u over de hulp aan zo'n 300.000 kinderen die in Haïti als slaaf werken in het huishouden van hun gastouders. De organi­satie Restavek Freedom verzorgt psycho­so­ciale hulp voor deze kinderen en probeert de kinderen weer naar school te krijgen.

Deputaten diaconaat hopen ook in 2019 op uw steun te mogen rekenen!

Print Friendly, PDF & Email