Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Projectenlijst 2019 - nieuwe projecten

De Diacoon 'Diaconale projecten 2019' is klaar! Aanstaande zaterdag zal de lijst diaconale projecten bij de meeste geabon­neerden op de mat vallen. Het is de enige Diacoon die deputaten diaconaat dit jaar uitgeven. Er word in 2018 dan ook geen abonne­mentsgeld in rekening gebracht.

nieuw!
Naast een aantal projecten dat al langer op de projec­ten­lijst staat, willen we volgend jaar ook twee nieuwe projecten steunen. Bladert u binnenkort in de Diacoon naar pagina 11 voor het project NED135 Assen Zoekt. Dit project biedt met een eigen ritme van missie­ac­ti­vi­teiten, maaltijden en verdie­pings­avonden een thuis voor kwetsbare mensen.
Op pagina 8 leest u over de hulp aan zo'n 300.000 kinderen die in Haïti als slaaf werken in het huishouden van hun gastouders. De organi­satie Restavek Freedom verzorgt psycho­so­ciale hulp voor deze kinderen en probeert de kinderen weer naar school te krijgen.

Deputaten diaconaat hopen ook in 2019 op uw steun te mogen rekenen!

Print Friendly, PDF & Email