Ambtelijk Contact

Studieblad ten dienste van ouderlingen en diakenen, met artikelen die betrekking hebben op de vele aspecten van het ambtelijk werk.
Lees meer

Connect

Relatiemagazine van de Theologische Universiteit Apeldoorn, met interviews, artikelen en actualiteiten vanuit en over de TUA.
Lees meer
omslag van De Wekker

De Wekker

Het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken, met artikelen op het terrein van kerk, geloof en wereld.
Lees meer

Doorgeven

Magazine over het werk van zending, diaconaat en evangelisatie vanuit onze kerken. Het blad wordt gratis toegestuurd aan alle leden van de CGK.
Lees meer

Uit de Levensbron

Prekenbundels voor preeklezen en voor thuisgebruik. De preken zijn geschreven door predikanten van de CGK.
Lees meer

Verbonden

Een uitgave van deputaten Kerk en Israël, met artikelen over het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël
Lees meer

Vrouw!

Contactblad van de vrouwenbond CGK-Vrouw, met Bijbelstudies en achtergrondartikelen over Bijbelse en sociale thema's
Lees meer

De Saamwerker

Een uitgave van de christelijke gereformeerde mannenbond, met onder andere meditaties, Bijbelstudies en boekrecensies.
Lees meer

Jeugd

Magazine van CGJO, bedoeld voor jeugdwerkers. Jeugd (voorheen BelievID) staat vol tips en inspiratie voor het jeugdwerk en verschijnt vier keer per jaar.
Lees meer

Vuur!

Inspiratiemagazine van LCJ, voor iedereen die betrokken is op het kinder- en jeugdwerk. Het blad verschijnt twee keer per jaar.
Lees meer

Abonneeservice