Ambtelijk Contact

Studieblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland. De artikelen in het blad hebben betrekking op de vele aspecten van het ambtelijk werk. Te denken valt aan bijbeluitleg, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en maatschappelijke ontwikkelingen.

Abonnementen

€ 10,00 per jaar collectief op papier of digitaal
€ 12,50 per jaar persoonlijk

Verschenen nummers

De redactionele inhoud van Ambtelijk Contact is volledig opgenomen in de database van Digibron, kenniscentrum gereformeerde gezindte.

Redactie

Drs. W. A. Capellen

Ds. M. Groen

Administratie