Connect

TUA Connect is het relatiemagazine van de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het blad bevat interviews, artikelen, actualiteiten etc. vanuit en over de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Connect wordt kosteloos toegezonden aan alle leden van Christelijke Gereformeerde Kerken, oud-studenten, overige relaties en geïnteresseerden in de universiteit. Het magazine verschijnt drie keer per jaar (april, september en december) met een wisselende oplage van rond de 25.000 exemplaren op papier plús een online editie.

Aanmelden voor een (gratis) abonnement kan door te mailen naar connect@tua.nl of via onderstaand formulier.