Verschenen nummers

Kerk in zendingsgebied

Er gebeurt zoveel moois
2024-2
Lees meer

Kerk naar buiten

Samen de wereld in
2024-1
Lees meer

Hart voor minderheden

Zijn wij als kerk niet ook een minderheid?
2023-4
Lees meer

Arm en rijk

Samen zoeken naar mogelijkheden
2023-3
Lees meer

Ouderschap

Binnen en buiten het gezin
2023-2
Lees meer

Schittering

Laat je licht maar schijnen
2023-1
Lees meer

Rouw en rituelen

Over sterven en begraven
2022-4
Lees meer

De impact van ons werk

Op hen én op ons
2022-3
Lees meer

Op de achterkant van Doorgeven vindt u in sommige gevallen slechts een deel van een gedicht. Lees het hele gedicht dan hier.

Over Doorgeven

Doorgeven is een periodiek dat wordt uitgegeven om gemeenteleden te informeren over het werk van zending, diaconaat en evangelisatie vanuit onze kerken. Doorgeven wordt gratis verstrekt aan alle leden van onze kerken. Het blad verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 25.000 exemplaren.

Helpt u mee om het maken en verspreiden van Doorgeven mogelijk te maken? Maak uw gift over op IBAN NL87 INGB 0004 7605 72 t.n.v. CGK periodiek Doorgeven o.v.v. bijdrage.

U kunt ook gebruikmaken van Tikkie, zie de QR-code hiernaast.

Steun het werk van zending, diaconaat en evangelisatie via een gift op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het project(nummer) of deputaatschap.

Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht www.duo-ontwerp.nl.
Druk: Treffend en Co, Veenendaal www.treffendenco.nl

Redactieadres

Redactieleden

Deputaten zending

Ellen Hartog
Willem van 't Spijker

Deputaten diaconaat

Henriette de Jong
Erjan van der Linde

Deputaten evangelisatie

Jelle Nutma
Arianne Frelink

Eindredactie

Lia Spekschoor