Mens voor mij

Af en toe
komen ze op mijn weg,

mensen
die mij omringen
met hun warmte,

woorden spreken
die gloeien,
woorden van vuur,

mensen
die mij hoop geven,
mij weer bezielen.

Af en toe o God
komen ze op mijn weg,

mensen
die hartveroverend
mens voor mij zijn,

lichtende gestalten
van U.

 

Tekst: Hans Bouma
Gepubliceerd in: Doorgeven, februari 2023