Uit de Levensbron

Stichting Uit de Levensbron brengt tienmaal per jaar een prekenbundel uit onder redactie van drs. J. van ’t Spijker en drs. W. van ’t Spijker. De preken zijn geschreven door CGK-predikanten en bestemd voor preeklezen en voor andere toepassingen, bijvoorbeeld voor mensen die aan huis gebonden zijn. In elke jaargang verschijnen ook preken voor de bijzondere kerkelijke dagen.

Abonnementen

De abonnementsprijs bedraagt € 38,50 per jaar, dit jaar loopt van december tot en met november. Voor studenten geldt een abonnementsprijs van € 30,-per jaar. Buitenlandse abonnementen op aanvraag. Opzeggingen minimaal 1 maand voor het einde van het abonnementsjaar (dus voor 1 november).

U kunt zich als abonnee opgeven bij:

Losse nummers

Losse nummers van de lopende jaargang zijn te bestellen à € 8,50 per stuk inclusief de portokosten (voor zover nog voorradig). Van oudere jaargangen (tot 10 jaar terug voorafgaande aan de lopende jaargang) zijn er ook nog diverse nummers te verkrijgen. De kosten hiervoor bedragen € 4,50 per stuk exclusief portokosten. Informatie hierover is te verkrijgen bij info@UitDeLevensbron.nl.

Uitgegeven preken

Een overzicht van de preken die in Uit de Levensbron hebben gestaan, vindt u hieronder in pdf-formaat. U kunt deze overzichten ook als Excelbestand opvragen door te e-mailen naar info@UitDeLevensbron.nl.