Verbonden (voorheen Vrede over Israël) is een uitgave van deputaten kerk en Israël, die vier keer per jaar verschijnt. In het blad geven deputaten informatie over hun werk en besteden aandacht aan onderwerpen op het gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël.

Verbonden wordt gratis toegezonden aan alle adressen van leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, doorgaans samen met het blad Doorgeven. Vier keer per jaar wordt een verzoek om een vrije bijdrage toegevoegd.

Redactie

Niels van Driel

eindredacteur

Aart Brons

Lieuwejan van Dalen

Albert Hoekman