Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

rechten voor (online) kerkdiensten

(aangepast op 10 maart 2021)

Als we liederen projec­teren, op een muziek­in­strument spelen, uitzenden of streamen hebben we te maken met rechten: auteurs­rechten en strea­mings­rechten. Om een lied ten gehore te brengen, hebben we dus meerdere licenties nodig. We horen over YouTube-waarschu­wingen en blokke­ringen als kerke­lijke kanalen zonder toestemming gebruik maken van video's. In deze tijd van veel online diensten is het dus belangrijk om te zorgen dat je kerk over de benodigde rechten beschikt om legaal uitzen­dingen of livestreams te verzorgen.

Voor het aanbidden van onze God maken we gebruik van liederen. Dat doen we al heel lang: het boek van de Psalmen is het grootste boek in de Bijbel. Verder kennen we talloze liederen uit de eeuwenoude schat van de kerk. De rechten waarmee we te maken hebben, vallen uiteen in auteurs­rechten en strea­mings­rechten. In dit artikel gaan we vooral in op de praktische kant.

auteursrechten

Aan de rechten van een lied zit een tekstkant en een muziekkant.

  • tekst

Om de tekst van een lied te verme­nig­vul­digen via papier of een projector is er - ook voor kerken - een licentie nodig. Veel van onze lokale kerken hebben deze liedli­centie afgesloten bij het CCLI (zie nl.ccli.com).

  • muziek

De muziek van een lied is apart onder­ge­bracht, zeker als het gaat om heden­daagse liederen. Om de muziek ten gehore te brengen is een aparte toestemming nodig van de compo­nisten en muziek­uit­gevers. Dit is centraal geregeld bij Buma-Stemra. Het gebruiken van deze muziek wordt gedekt door de Buma Uitvoering Licentie (laag): live-muziek gemaakt door muzikanten en/of koor uit de eigen gemeente. Dit is wellicht nieuw voor veel kerken en is door sommige kerkver­banden centraal geregeld, evenals de liedli­centie. Binnen ons kerkverband regelen de lokale kerken beide (nog) zelf. De Buma Uitvoering Licentie kan overigens geregeld worden via  CCLI.

streamingsrechten

Voor het streamen van kerkdiensten, waarin liederen gebruikt worden en ook ten gehore gebracht, zijn afzon­der­lijke licenties nodig. Dat geldt ook als liedteksten worden mee-gestreamd. Deze strea­mings­li­centie voor teksten kan aange­vraagd worden bij de CCLI: www.nl.ccli.com/streaming. Op dit moment heeft CCLI een geredu­ceerd tarief voor lokale kerken. Voor de muziek die klinkt tijdens het uitzenden van een kerkdienst en het terug­kijken of beluis­teren van een opname via bijv. Kerkdienstgemist.nl heeft u een Buma Streaming Licentie nodig.

streamen via YouTube, Facebook

Voor muziek­rechten op social media gelden weer andere regelingen. Voor het streamen op Facebook heeft Buma-Stemra afspraken gemaakt voor het gebruik van muziek door de leden, dus als je als kerk in het bezit bent van de Buma Uitvoering Licentie. Je hebt dan geen strea­ming­li­centie nodig van de Buma-Stemra. Voor YouTube-video’s gelden weer andere regels. Voorheen vielen deze ook onder genoemde regelingen, maar YouTube heeft zijn beleid aangepast. YouTube-video’s vallen nu niet meer onder de Buma-Stemra regeling en kunnen dus niet meer gebruikt worden in een digitale dienst. Als je dat wel doet, heb je grote kans om geblok­keerd te worden en ben je je bovendien je livestream kwijt.
Let wel op, dat op het gebruik van bijv. cd-opnames ook zogenoemde naburige rechten kunnen zitten. Dat zijn de rechten van uitvoe­rende muzikanten en platenlabels.

individuele regelingen

Overigens, met alleen boven­staande regelingen ben je er niet. Check of je niet een uitgever of indivi­duele maker bent vergeten. Uit de lijst van de Protes­tantse Kerk Nederland noemen we deze:

  1. Op Toonhoogte 2005
  2. Op Toonhoogte 2015
  3. Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013)
  4. Hemelhoog
  5. Weerklank
  6. Diverse bundels als Opwekking, Johannes de Heer, ed.: Liedli­centie CCLI

Verder heeft de EO alle liederen van Nederland Zingt beschikbaar gesteld in coronatijd. De EO meldt: 'wordt de kerkdienst via YouTube gestreamd? Dan ontvangen wij graag via de mail de YouTube-link van jouw gemeente. Wij zetten die dan op een witte lijst zodat de stream niet geblok­keerd wordt en jullie ze met een gerust hart kunnen streamen. Mail naar nederlandzingtonline@eo.nl.'

 

ingewikkeld

Het is dus best ingewikkeld. Het begint met een goed beeld vormen van de verschil­lende licenties en vervolgens je afvragen: wat hebben we al en wat is nog nodig?

privacy en AVG

Het gaat in dit artikel niet om privacy. Het zal duidelijk zijn dat kerken dit afzon­derlijk dienen te regelen. Zie bijvoor­beeld www.cgk.nl/privacy.

 _______

bronnen: ds. Erjan van der Linde en ds. Wim de Bruin, namens deputaten kerk en media

meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl