Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Registratie rond in Mozambique

In 1998 werd in Mozam­bique een begin gemaakt met een Bijbel­school. Dat instituut werd bekend onder de naam InForTeM (Theolo­gisch Vormings­in­stituut in Mozam­bique) Na bijna 25 jaar is dat instituut nu voor de Mozam­bi­kaanse wet geregi­streerd als een Mozam­bi­kaans oplei­dings­in­stituut. Dat biedt kansen en is reden tot dankbaarheid. 

Het vormingswerk in Mozam­bique begon na een vraag van Trans World Radio. Een van hun medewerkers , ds. Avelino Mutilima, zond tijdens de burger­oorlog (1976-1992) dagelijks een boodschap van hoop via de radio uit. Die werd door heel veel mensen gevolgd en overal in de provincie Zambezia waren kerkjes ontstaan. De voorgangers hadden nauwe­lijks enige opleiding gehad. Toen Trans World Radio dat ontdekte, werd contact gelegd met zending, en gevraagd of zending wilde helpen om een vormings­in­stituut te vormen.

Dat werk: een Bijbel­school in Mocuba, met de naam EBOM, en een cursus volgens de TEE-methode op vijf plaatsen tegelijk, werd onder­ge­bracht in InForTeM. Omdat de registratie via zending  liep, kon het geen Mozam­bi­kaanse onder­wijs­in­stelling zijn, maar alleen kerkelijk vormingswerk. Dat had conse­quenties voor de accre­di­tatie van de cursussen. Na de repatri­ëring van de eerste Neder­landse werker voor het project, ds. Jan van ’t Spijker, is er gewerkt aan de Mozam­bi­kaanse registratie. Uitein­delijk kwam begin januari het bericht uit de hoofdstad Maputo dat de registratie als onder­wijs­in­stelling rond was. Wel onder een andere naam, maar het is ook een  nieuwe fase  in het bestaan van de Bijbel­school en de decen­trale cursus. Voor het eerst kan er gewerkt worden aan volledige accre­di­tatie, zodat cursisten met het diploma ook verder kunnen komen in Mozam­bique. De nieuwe naam van het instituut is AMITEM, in het Neder­lands staat dat voor Zendings­ver­e­niging voor de Promotie van de Theologie in Mozambique.

Ds. Alberto Nahoma schreef: Met het bereiken hiervan zeggen we: Eben Haëzer – tot hier toe heeft de Here ons geholpen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email