Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

resultaten enquête coronanieuws

Eind vorig jaar hielden we in opdracht van deputaten landelijk kerkelijk bureau een kleine enquête onder de lezers van onze nieuws­brief. De resul­taten daarvan zijn - uiteraard – nu ook beschikbaar voor u.

We zijn dankbaar voor de reacties. Ze zijn bemoe­digend en helpen ons om onze nieuws­brief te laten aansluiten op de behoefte in onze kerken.

In het kort is dit hoe wij de toekomst van de nieuws­brief voor ons zien:

Inmiddels hebben we over veel deelter­reinen berichten gepubli­ceerd, daarom beperken we ons in 2021 tot wat nieuw, relevant en praktisch is en - uiteraard - alleen als het corona­ge­re­la­teerd is. Eens per maand brengen we een beknopte nieuws­brief uit. In principe niet vaker. Een tussen­tijdse editie kan nodig zijn wanneer in de actua­liteit iets speelt dat nadruk­kelijk relevant is voor de kerken of als we voorzien dat we vragen bij nieuwe maatre­gelen kunnen voorkomen. Op deze manier komt de nieuws­voor­ziening in een iets lagere versnelling en blijven we tegelij­kertijd de kerken dienen met de infor­matie die ze nodig hebben en waarderen. Als het corona­virus langza­merhand uit de actua­liteit verdwijnt, zullen wij ook toewerken naar een beëin­diging van onze nieuwsvoorziening.

Download het volledige rapport.

_______

Bron: regie­groep corona CGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email