Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

richtlijnen erediensten en andere samenkomsten

In opdracht van deputaten contact met de overheid zonden wij op 15 mei een protocol naar de kerken­raden van onze kerken. Dit protocol bevat de richt­lijnen met betrekking tot de erediensten en andere kerke­lijke activi­teiten, waaraan we ons als kerken moeten houden in de periode van 1 juni tot en met 1 juli en daarna voor de periode vanaf 1 juli.

Deze richt­lijnen zijn voort­ge­komen uit de bijna wekelijkse gesprekken die het CIO (inter­ker­kelijk contact in overheids­zaken) de afgelopen periode heeft gehad met minister Grapperhaus.

De tekst van de proto­collen is in grote lijnen gelijk aan die van de andere kerken uit de protes­tantse traditie, maar door de medewerkers van het Diensten­bureau toege­sneden op de situatie van ons eigen kerkverband.

Deputaten contact met de overheid wijzen erop dat het belangrijk is dat kerken zich aan de richt­lijnen houden en ervoor zorgen dat ze in de lokale situatie worden nageleefd. We zijn dankbaar dat de overheid weer meer ruimte geeft, ook aan kerken. Het is nu de vraag hoe we als kerken een voorbeeld kunnen zijn, zeker als het erom gaat dat we niet onnodig een risico willen vormen voor de gezondheid van een ander.

Daarom vragen we u de tekst van de proto­collen zorgvuldig te lezen en samen met de mensen die daarvoor in uw gemeente verant­woor­delijk zijn voor uw plaat­se­lijke situatie uit te werken.

U vindt de richt­lijnen op www.cgk.nl/coronaprotocol. Het format gebruiksplan kerkgebouw is beschikbaar in Word en pdf.

Regie­groep corona,

Rudolf Setz
Jelle Nutma
Henriette Bal
Rita Blankenstijn

Print Friendly, PDF & Email