Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

rock chick tussen de consistoriebroeders

In september waren de teams uit Alblas­serdam en Doetinchem alweer een jaar onderweg met het missi­onair leertraject. Tijd voor de tussen­balans: samen met hun kerken­raads­leden lieten de deelnemers zich inspi­reren door De Bron, een kleine kerk in Amsterdam, (ooit de) basis van pioniers­plekken Hoop voor Noord en Oase voor Nieuw West.

Ds. Paul den Hertog vertelde hoe men in Amsterdam tegelij­kertijd in processen van afbouw (bestaande gemeente) en opbouw (pionieren) verkeert. Hij daagde de teams uit: ‘Je moet plannen maken, maar in de meeste gevallen merk je dat God verrassend anders stuurt.’ En wees op de noodzaak van veerkracht in geloof: ‘Je moet de moed hebben om in geloof de stap te zetten. Het kan mislukken. Misschien gaat het de tweede of derde keer beter. Dat geeft óók moed.’

Vanuit Alblas­serdam werd verhaald over contact met een Syriër die heeft aange­kondigd naar de ‘Open dienst’ te komen. En over een niet-gelovige vrouw uit de buurt die meehelpt bij de organi­satie van de Burendag: ‘een rockchick tussen de consis­to­rie­broeders’.

In Doetinchem worstelt men met beschikbare tijd en het maken van keuzes. Missi­onair zijn en óók lid zijn van de kerkenraad en óók verant­woor­de­lijkheid hebben voor een gezin is best veel. Wat is een goede balans?

Rondom de bijeen­komst lieten de deelnemers zich inspi­reren op het buurt­fes­tival dat dochter­ge­meente ‘Oase Nieuw West’ net die zaterdag organi­seerde. En tijdens de wandeling door de Amster­damse buurt sloeg het team van Alblas­serdam meteen wat exotische etenswaar in op de markt, voor de ‘Open dienst’ met maaltijd van de zondag erna.

Print Friendly, PDF & Email