Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Rotterdam House of Light officieel van start

Kunnen we hier niet samen­komen op de zondagen?’ Dat was de afgelopen jaren steeds sterker de vraag van verschil­lende wijkbe­woners en vrijwil­ligers die betrokken zijn bij buurt­ini­ti­atief House of Hope in de Tarwewijk, Rotterdam-Zuid.

Via de pastorale tak van deze organi­satie kwamen zij in aanraking met het chris­telijk geloof en de Bijbel, maar het bezoeken van een kerk is voor velen een stap te ver. Om die reden ging in 2018 een inter­ker­ke­lijke pioniersplek in de Tarwewijk van start, gedragen door de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk / Inter­na­tional Christian Fellowship (ICF), de Protes­tantse gemeente Rotterdam-Zuid (PgRZ) en Stichting House of Hope. Een jaar lang vonden er tweewe­ke­lijks bijeen­komsten plaats in het inloophuis van House of Hope met gemiddeld 20 volwas­senen en 10 kinderen uit de doelgroep.

Op zondag 14 juli ging de steun voor de pioniersplek officieel van start met een feeste­lijke viering. Vanuit het verhaal van Zacheüs (Lukas 19) werden de bezoekers meege­nomen in de ontmoeting die Jezus met hem had. Het begon met nieuws­gie­righeid, maar uitein­delijk kwam Jezus bij hem thuis. Zo werden de aanwe­zigen aange­moedigd hun Levenshuis ook open te stellen voor Jezus.

Tijdens deze middag werd de samen­wer­kings­over­een­komst onder­tekend door verte­gen­woor­digers van alle betrokken partijen en de nieuwe naam ‘House of Light’ door twee wijkbe­woners onthuld. Gezamenlijk werd stilge­staan bij de vraag wat God je het afgelopen jaar via deze plek heeft gegeven. ‘Ik ontvang hier liefde van God, dat is het belang­rijkste in mijn leven.’ en ‘God heeft me rust en vrijheid gegeven, ook om van anderen te kunnen ontvangen. Ik ben minder achter­dochtig en heb meer vertrouwen in de mensen om me heen. Ik ben weer blij en kan ook blij zijn met anderen!’ deelden enkele bezoekers.

De start van pioniersplek House of Light laat een bijzonder groei­proces zien. Nadat ICF Rotterdam circa 20 jaar geleden als zendings­ge­meente begon als opvolger van de oude CGK Rotterdam Charlois, werd 5 jaar later buurt­ini­ti­atief House of Hope opgericht als diaconaal project vanuit deze gemeente. Dit initi­atief groeide uit tot een brede maatschap­pe­lijke organi­satie met 370 betrokken vrijwil­ligers per jaar. Nu vanuit dit werk de behoefte naar chris­te­lijke samen­komsten is ontstaan, kan ICF de verbinding met de wijk versterken door het organi­seren van klein­schalige samen­komsten voor deze diverse, veeltalige doelgroep. Met deze vorm van verme­nig­vul­diging is de cirkel rond!

Print Friendly, PDF & Email