Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

routekaart kerken in december gereed

- - - Op 15 december meldde het CIO dat het gesprek over de route­kaart in 2021 wordt voort­gezet en dat er dan zo snel mogelijk iets over wordt meegedeeld - - -

 

In het Refor­ma­to­risch Dagblad stond op 21 november een artikel over de zogenoemde route­kaart voor de kerken. Een hulpmiddel dat bij het CIO (inter­ker­kelijk contact met de overheid) in ontwik­keling is.

 

niet gereed niet openbaar

Deze route­kaart is nog niet gereed, want de minister en het CIO zijn er nog over in bespreking. Wij betreuren de publi­citeit eromheen, omdat daardoor verwarring ontstaat.

Het Diensten­bureau CGK had om deze verwarring te voorkomen en op het verzoek van het CIO de route­kaart nog niet openbaar gemaakt.

 

concept

Onze kerken zijn betrokken bij de ontwik­keling van de route­kaart. Wij gebruiken de concept-versie wel bij onze adviezen op vragen uit de kerken. Zodra de gesprekken met de minister over de route­kaart zijn afgerond en de route­kaart wordt vrijge­geven, zullen we deze vanuit het Diensten­bureau met de kerken delen, via de corona­nieuws­brief en op de website.

 

hopelijk half december

Uiteraard doen we er van onze kant alles aan dat de route­kaart zo snel mogelijk wordt vrijge­geven. Voor de situatie waarin we nu zitten (‘zeer ernstig’) maken de huidige regels nog weinig verschil met wat in de route­kaart aange­geven staat. Waar dat wel zo is, is de route­kaart nog in discussie met de minister.

Wij hopen dat die gesprekken niet worden verstoord door wat er in november in de publi­citeit gekomen is.

_______

Bron: regie­groep corona CGK en CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email