Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

routekaart voor de kerken

Het Inter­ker­ke­lijke Contact in Overheids­zaken (CIO) heeft de ‘route­kaart kerken’ aanvaard als advies voor de aange­sloten 31 kerkge­noot­schappen en de kaart vervolgens officieel aange­boden aan minister Grapperhaus.

Wij zijn met het CIO blij dat de route­kaart er nu is. Ds. Jelle Nutma zegt namens de regie­groep corona: ‘Kerken hebben in de route­kaart een handzame en hopelijk ook heldere tool om per situatie en locatie hun afwegingen te maken.’ De kerken kunnen eruit aflezen wat per fase mogelijk kan zijn als de fase van de pandemie verandert. Het is dus ook een goed hulpmiddel om ons voor te bereiden op wat een veran­dering in risico­niveau kan betekenen voor de kerkdiensten en andere activiteiten.

De route­kaart leest als de Covid-route­kaart van de overheid. Hij bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Op dit moment bevinden we ons in de fase ‘zeer ernstig met verzwa­rende maatre­gelen’. We sluiten met deze termi­no­logie aan bij de overheid, die als algemeen verzwa­rende maatregel de avondklok heeft ingesteld). Voor kerken betekent de fase van verzwa­rende maatre­gelen het advies om de diensten online te houden. Als de verzwa­rende maatre­gelen niet meer gelden, kan de kerkenraad aan de hand van de route­kaart zelf bepalen of er maatwerk in het kerkgebouw mogelijk is. Zie daarvoor ons artikel over maatwerk.

Het CIO meldt: ‘De publi­catie van de route­kaart brengt geen wijziging in de maatre­gelen die op dit moment van toepassing zijn. De kaart is een ernstig en welover­wogen advies aan de bij CIO aange­sloten kerkge­noot­schappen: welke maatre­gelen (ten minste) geadvi­seerd worden. Het is aan de aange­sloten kerkge­noot­schappen om de tot hun kerkge­noot­schap behorende lokale kerkge­meen­schappen te infor­meren en te adviseren.’ Klik op de afbeelding om de gehele route­kaart in pdf te downloaden.

_______

Bron: regie­groep corona, ds. Jelle Nutma, CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl