Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

routekaart voor kerken in de maak

De kerken die verbonden zijn in het CIO ontwik­kelen een eigen 'escala­tie­ladder'. Deze sluit aan bij de vijf risico­ni­veaus van de route­kaart van de overheid. Zo worden de richt­lijnen voor kerken op wat langere termijn enigszins voorspelbaar.

Een werkgroep, bestaande uit verte­gen­woor­digers van de kerken, gaat hiermee aan de slag. De escala­tie­ladder geeft straks niet alleen duide­lijkheid over het gewenste maximum aantal mensen in de eredienst, maar ook over de mogelijk­heden van andere activi­teiten van lokale kerken. Daarnaast wordt er gestreefd naar maatwerk, door rekening te houden met de grootte en infra­structuur (venti­la­tie­mo­ge­lijk­heden, etc.) van het kerkgebouw.

Het CIO heeft de looptijd van het eerdere advies verlengd tot medio november.

_______

Bron: regie­groep corona CGK en CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email