Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

rouw bij kinderen

Voor veel kinderen en jongeren is deze tijd onzeker en spannend. Ze zijn bezorgd om geliefden die ze misschien gaan verliezen. Of ervaren al verlies en verdriet. Hoe kunt u er juist nu voor hen zijn? Vanuit ABC van het geloof doet het LCJ een handreiking om hierover het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Voor diverse doelgroepen is er materiaal ontwikkeld.

 

voor opvoeders

Op www.abcvoorkinderen.nl/verdriet staat (onder meer ) een filmpje waarin met tekeningen de verschil­lende onder­delen van de rouw van een kind wordt geschetst. De vader van Wouter en Julia praat hierin met zijn kinderen over de dood van hun broer Aron. De gespreks­vragen bieden handvatten om in gesprek te gaan met uw kind(eren) en samen te bidden en te zingen. U kunt daarnaast ook samen aan de slag gaan met het Bijbel­lees­rooster rondom verdriet en rouw en met de creatieve verwerking op deze pagina.

 

voor jongeren 

Bert Troost, die zelf een zoontje en een schoonzoon verloor, vertelt - speciaal voor jongeren - vanuit zijn eigen ervaring met rouw. Wat gebeurt er met je als je iemand van wie je houdt, verliest? Welke emoties kun je dan ervaren en hoe ga je daarmee om? Wie is God in zulke omstan­dig­heden? Ook voor jongeren zijn er diverse Bijbelse en creatieve verwer­kingen en een Bijbel­lees­rooster met vragen over het thema. Ouders, opvoeders, docenten en ambts­dragers kunnen met de jongeren thuis dit materiaal gebruiken. Zie www.abcvanhetgeloof.nl/verdriet.

 

voor ambtsdragers

Voor ambts­dragers en opvoeders staan op www.kerkengezin.online/meeleven-als-ambtsdrager-bij-rouw-en-verdriet twee verdie­pende artikelen. Hoe verloopt een rouwproces bij kinderen en jongeren? Wat kunt u (ambtelijk) betekenen; welke (pastorale) zorg kunt u bieden? U vindt suggesties voor boeken, websites en artikelen over dit onderwerp. Er is ook een rouwpro­tocol uitge­werkt voor ambts­dragers en leiding­ge­venden. Dit protocol helpt om wijze stappen te nemen met betrekking tot het proces van zorg en medeleven. 

 

meer informatie

Meer weten? Neem contact op met de project­leiders van ABC van het geloof: Judith van der Veer (info@abcvoorkinderen.nl, doelgroep kinderen) en Marieke Griffioen (info@abcvanhetgeloof.nl, doelgroep jongeren).

_______

Bron: LCJ, ABC van het geloof

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl