Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Rudolf Setz benoemd tot diaconaal consulent

Wij verwel­komen een nieuwe collega: per 1 januari 2019 treedt Rudolf Setz in dienst als diaconaal consulent bij het Diensten­bureau.

Rudolf heeft zijn benoeming van harte aanvaard. Hij is nu nog directeur van Nederland Zoekt. Daarnaast is hij voorganger van Assen Zoekt. Deze laatste functie blijft hij naast zijn parttime functie als diaconaal consulent voort­zetten.

In het verleden werkte Rudolf als opbouw­werker voor de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Zwolle. In 2003 nam hij het initi­atief tot de oprichting van Stichting Present,waarvan hij tot eind 2010 directeur was.

Deputaten diaconaat zijn dankbaar dat Rudolf Setz zijn brede ervaring wil inzetten voor - met name - het binnen­lands diaconaat van onze kerken. Hij werkt hierin nauw samen met onze andere diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde, die in het bijzonder het buiten­lands diaconaat van onze kerken behartigt.

Print Friendly, PDF & Email