Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
ds. Anne van Olst van Antwerpen

samengaan om sterker te worden

Sinds begin dit jaar zijn twee trainings­plekken in Zuid-Afrika samen­gegaan. Iyani Bible- and Training­in­stitute en Heidelberg Theolo­gical Seminary. De bedoeling is niet in de eerste plaats om geld te besparen, maar om een betere oplei­dingsplek te vormen. 

Iyani werd ooit opgericht door de zende­lingen die vanuit Nederland in Venda werkten. De bedoeling was om er ‘helpers’ voor de zende­lingen op te leiden. De naam ‘Iyani’ verwijst naar de opdracht die de Here Jezus geeft bij zijn hemel­vaart: gaat heen in de wereld.

Al jaren beseffen de kerken in Venda dat die opdracht niet alleen aan zende­lingen en hun ‘helpers’ werd gegeven, maar aan de gemeente. Iyani werd een plek om gemeen­te­leden, jong en oud, toe te rusten met het oog op het chris­telijk leven en getuigenis.

Later werd door de kerken in Venda de noodzaak gezien om een plek te hebben waar predi­kanten worden gevormd. Dat seminarie werd Heidelberg’ genoemd. Het moment dat de directeur van Iyani, ds. Silas Nefefe, met pensioen ging, werd het moment om beide trainings­plekken samen te voegen.

Het geeft theolo­gie­stu­denten een mooie gelegenheid om via de programma’s van Iyani praktijk­er­varing op te doen. Daarbij hebben de kerken goed begrepen dat werkers in de kerk (dus ook predi­kanten) niet opgeleid moeten worden om ‘onder­houdswerk’ in een bestaande gemeente te doen, maar ze moeten erop uit, en de gemeente voorgaan daarin. Precies dus zoals de naam van het oudste van de twee trainings­in­sti­tuten aangeeft: gaat dan heen …

De nieuwe principaal van het oplei­dings­in­stituut, dr. Tshililo Liphadzi, wil graag zien dat ‘zijn’ opleiding heel breed werkt, met als doel dat in de samen­leving gezien wordt dat het Evangelie werkelijk goed nieuws is. Spannend blijft nog even wat de naam van het nieuwe instituut wordt. Maar het kan haast niet anders of het wordt een verwijzing naar die grote opdracht die Christus zijn gemeente meegaf.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl