Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

samenwerking Hart voor West

Op woensdag 10 april is Hart voor West officiëel als pioniersplek gestart. De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk van Rotterdam-Charlois (ICF) treedt op als zendende kerk en draagt daarmee dus de kerke­lijke verant­woor­de­lijkheid voor deze pioniersplek. Dit betekent dat er, zoveel jaar na het sluiten van de kerk van Rotterdam-West aan de Coloniastraat, een nieuwe missi­o­naire gemeen­schap is ontstaan.

 

Stichting Steun Thuis in West heeft de afgelopen jaren het werk van Hart voor West en Thuis in West (waaronder het diaconale buurtwerk valt) mede mogelijk gemaakt. De stichting werd in het leven geroepen bij de sluiting van de kerk van Rotterdam-West.

 

Cees van Breugel vertelt tijdens de feeste­lijke gelegenheid het verhaal van Hatty May Wiatt uit Phila­delphia. Zij liet bij haar sterven als klein meisje 57 cent na voor een nieuwe zondags­school. De chris­te­lijke gemeente was geroerd door dit gelovige gebaar van Hatty en gaf gul. Wanneer je nu naar Phila­delphia gaat, vind je een univer­siteit, een ziekenhuis en ook een gebouw dat dient als zondags­school. Het is het verhaal van de 5 broden en 2 vissen; in de handen van Jezus gelegd wordt het een overvloed. Zo is ook hier in Rotterdam-West gewerkt. Uit het weinige dat er nog was aan kerke­lijke leven, is iets nieuws gegroeid: een geloofs­ge­meen­schap die present is met Woord en daad in de wijk.

 

Met de officiële start als pioniersplek, waarvan Cees van Breugel de pionier-voortrekker is, sluit Hart voor West zich aan bij de ‘leerge­meen­schap pionieren’. Dit netwerk van meer dan 120 pioniers­plekken gaat uit van de Protes­tantse Kerk Nederland. Deputaten evange­li­satie van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zijn sinds medio 2018 partner van deze leerge­meen­schap. Zij leveren begeleiders voor de eigen pioniers­plekken en inhou­de­lijke bijdragen aan de hele leerge­meen­schap. Op 10 april werd de samen­wer­kings­over­een­komst getekend en gevierd in een feeste­lijke bijeen­komst waarin ds. Coen Legemaate (ICF Rotterdam) het woord voerde.

Print Friendly, PDF & Email