Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

spontaniteit en eenvoud

Als je ds. Ton van der Wekken vraagt naar de kracht van zijn filmpjes (die je op YouTube vindt onder de naam ds. Ton vertelt…), is hij duidelijk: ‘De kracht zit ‘m in de sponta­niteit en in de eenvoud.’ Spontane ideeën leiden tot een filmpje. De manier van commu­ni­ceren is eenvoudig en voor iedereen te begrijpen.

veel views
De wekelijkse filmpjes van ds. Ton worden gemiddeld zo rond de 2500 keer bekeken. Best een hoge score en oorspron­kelijk niet zo verwacht. Hij begon met de video’s om in coronatijd toch de jongeren van zijn gemeente in Dokkum te bereiken. Maar er blijken veel meer mensen elke week af te stemmen op het YouTu­be­kanaal. Zijn dochter in Canada hoort van gemeen­te­leden om haar heen: we hebben je vader alweer gezien! De eigenaar van een Dokkumse sport­school drinkt ’s ochtends eerst een kopje koffie bij het filmpje voor hij aan de slag gaat. En ook andere reacties als ‘dit slaat op mijn situatie’ krijgt hij geregeld te horen. Zo’n filmpje is een middel om iets van het evangelie te laten zien. Het wordt  ook in andere kerken gebruikt, bij catechi­saties en dergelijke.

aansluiten bij alledaagse dingen
Al veel onder­werpen passeerden de revue in de video’s. De 25ste aflevering vierde ds. Ton als taarten­bakker. Verder was hij bijvoor­beeld bij de slager en de schaap­herder. De serie ging van start met het thema ‘zaaien’, gefilmd in een kas. Het thema ‘redding’ bezorgde ds. Ton samen met een gemeen­telid een nat pak, toen zij net als Mozes uit het water gehaald moesten worden. Aan de hand van de autona­vi­gatie kwam de Jona-ervaring aan bod - Jona was weliswaar gericht op Ninevé, maar hij sloeg toch een andere richting in. Hij is nu bezig met het voorbe­reiden van het thema ‘regels’, waarover hij overlegt met een voetbalclub - waarvoor hebben zij spelregels? Zo zijn er allerlei plekken in Dokkum of soms iets verder weg, die voldoende materiaal opleveren voor de filmpjes.

Die onder­werpen dienen zich ook nog eens bijna vanzelf aan. ‘Ik loop ergens en vandaaruit denk ik: wat kan ik hiermee? Hoe pak ik het aan? We werken met z’n tweeën aan de video’s, de filmer en ik. Samen werken we een idee uit. Hoe mooi is het om op deze manier iets te doen voor het Koninkrijk van God. Verba­zing­wekkend, ik verwonder mezelf nog het meest.’

ruimte
‘Eén van de jongeren hier zei: “Voor een oude dominee heb je wel veel creati­viteit.” Ik ben een boerenzoon. Ik houd van ruimte. Van ruimte om me heen, maar ook van ruimte in denken. Na het maken van het eerste filmpje stemde de kerkenraad ermee in. De raad denkt ook na: wat kunnen we er verder mee? Vanuit het jeugdwerk is er interesse. En er zijn collega’s die infor­meren of ze de filmpjes mogen gebruiken. En mijn antwoord is altijd: ‘Ja, natuurlijk!’

Hoe ga je verder?
‘Ik ben ontzettend benieuwd naar wat er nog uitkomt. Wat mag ik ontvangen, dat ik mag doorgeven?
Wat mij betreft gaan we stug door, tellen we de zegeningen. Ik wil het graag spontaan houden, zolang de filmpjes maar dienstbaar zijn voor inlei­dende gesprekken met jongeren. En als ze breder worden ingezet, via-via doorge­geven, is dat alleen maar mooier.

Als ‘t verhaal maar verteld wordt!’

Bekijk alle filmpjes hier.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl