Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

stil op straat

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november werden aanvul­lende strengere maatre­gelen bekend­ge­maakt. Wat betekenen die voor kerken?

Doel van de maatre­gelen is het terug­dringen van het aantal corona­be­smet­tingen en het voorkomen van een verdere overbe­lasting van de zorg.  Het aantal contact­mo­menten per dag wordt sterk verminderd. Het dagelijks leven gaat overdag door, met aanvul­lende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17:00 uur en de essen­tiële winkels vanaf 20:00 uur.

De maatre­gelen gaan in op zondag­morgen 28 november om 05:00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

 

advies 16 november

Ons advies van 16 november blijft van kracht. Zie artikel ‘pasje terug’

 

kerkdiensten na 17:00 uur

De minister van Justitie en veiligheid heeft een dringend beroep gedaan op de kerken om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondag­morgen 28 november a.s. in werking treden.

Ook het CIO doet een dringende oproep aan de bij CIO aange­sloten kerkge­noot­schappen om alter­na­tieve mogelijk­heden te benutten voor de kerkdiensten die na 17:00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn. Denk aan: een digitale uitzending van deze diensten of het kiezen van een eerder aanvangstijdstip.

Meer infor­matie in het eerste advies op de homepage van CIOWEB (d.d. 27 november). Deze week buigt het CIO zich over de verdere uitwerking van de maatre­gelen voor de kerken. De regie­groep corona van de CGK komt uiterlijk 30 november met een nieuws­brief (abonneren kan via cgk.nl/corona.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 16 november 2021, CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheidszaken)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email