Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

studeren in Leiden vanuit China

In Nederland studeren veel jonge mensen uit heel de wereld. Zij zijn uiteraard niet 24/7 bezig met hun studie, ze leven ook gewoon. Dus kunnen ze ook kennis­maken met Neder­landers en hun geloof. IFES-Inter­na­tional benadert hen met het programma HOST. Dat programma draait met steun van zending in een zestal studen­ten­steden. Maak kennis met het HOST-werk in Leiden.

Activiteiten voor studenten

Jan Joost, studen­ten­werker van IFES Inter­na­tional Student Ministry in Leiden vertelt:

'In september 2021 is het nieuwe acade­mische jaar gestart. Met HOST en Radiate (de Bijbel­studie) hebben we de inter­na­ti­onale studenten verwelkomd in Leiden. Tijdens de OWL (Orien­tation Week Leiden) zijn we met studenten in gesprek gegaan en hen uitge­nodigd voor onze activi­teiten. Het was voor HOST belangrijk om gelijk goed van start te gaan. Zoals helaas in meerdere studen­ten­steden voelen Inter­na­ti­onale studenten zich niet altijd welkom in Leiden. Dit komt omdat er een gebrek is aan woonruimte en dat dit opnieuw niet goed geregeld is en daarom wilde we hen een warm welkom geven.

De eerste activiteit van HOST was een picknick en met Radiate was dit een intro­ductie Bijbel­studie. Studenten waardeerden het dat er fysieke ontmoe­tingen waren na een jaar van covid maatre­gelen. Met Radiate hebben we verschil­lende Bijbel­studies gepland afgewisseld met gebeds­bij­een­komsten en worship avonden. Met HOST hebben we openavonden georga­ni­seerd en uitjes rond en in Leiden zoals schaatsen, film kijken ect.'

 

Aandacht voor de ander

'Tijdens onze activi­teiten van HOST kwam er een Chinese student naar de avonden. Zij was al 1 jaar in Nederland maar voelde zich heel alleen. Zij woonde in Lisse en had weinig aansluiting daar. Ze deelde hoe fijn ze het vond dat ze HOST had gevonden en dat ze de persoon­lijke aandacht echt enorm fijn vond.  Met Radiate zijn er verschil­lende thema avonden geweest en hebben we verschil­lende Bijbel­boeken behandeld zoals Galaten.'

 

De liefde van Christus

'Als we terug­kijken op het afgelopen jaar was dit opnieuw een jaar met ups en downs door covid. Het was mooi om studenten van verschil­lende culturen bij elkaar te brengen en hen de liefde van Christus te hebben laten zien doormiddel van persoon­lijke aandacht of door de Bijbel­studies en worshi­p­avonden heen. Tijdens het afgelopen jaar zijn er veel pastorale gesprekken geweest met studenten. Grote vragen bij studenten zijn: ‘Wat ga ik na mijn studie doen?’ of ‘Hoe draag ik mijn geloof uit in deze seculiere maatschappij?’. Een van de gesprekken die mij het meest bijblijft is het gesprek met een Japanse studente. ‘Zij voelde zich steeds minder thuis in het geloof en dit kwam omdat ze een beeld had van het geloof dat vooral gebaseerd was op regels en veroor­deling van andere. Na lang luisteren heb ik de andere kant van het geloof proberen te laten zien van een liefheb­bende God. Studenten hebben verschil­lende vragen en het is mooi om ze niet alleen te laten lopen met die vragen maar met hen in gesprek te gaan.'

 

Lees hier het gehele verslag van Host, waarin verteld wordt wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de zes projecten die zending ondersteunt.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email