Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

synode CGK over GTU

Op D.V. dinsdag 10 oktober 2017 komt de generale synode opnieuw in verga­dering bijeen in de Oenen­burgkerk te Nunspeet om te spreken over deelname aan de oprichting van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit (GTU). De aanvang van de verga­dering is 10.00 uur.

Omdat een beslissing ten aanzien van dit onderwerp verstrek­kende gevolgen heeft, vraagt het moderamen van de synode de voorbede van de kerken. De bespreking vindt plaats achter gesloten deuren.

D.J. Steensma, scriba II

 

Lees meer over de synode …

Print Friendly, PDF & Email