Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taakgroep ondersteunt kerkenraden en classes

De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimu­leren. De taakgroep kreeg tevens de opdracht om classes en kerken­raden te adviseren over het gesprek op het gebied van vrouw en ambt. Waar nodig is de taakgroep geroepen om dat gesprek te begeleiden. Verder zal de taakgroep spreken met kerken­raden die vrouwe­lijke ambts­dragers hebben bevestigd of overwegen dat te gaan doen.

Deputaten verte­gen­woor­diging delen u mee dat de samen­stelling van de taakgroep onlangs is vastge­steld en dat de taakgroep met haar werkzaam­heden kan beginnen. De taakgroep is beschikbaar voor onder­steuning van kerken­raden en classes. Kerken­raden en classes die daarvan gebruik willen maken, kunnen dat laten weten aan de secre­taris van de taakgroep, br. H. de Hek (bert.de.hek@gmail.com).

Namens deputaten vertegenwoordiging,

ds. S.P. Roosendaal

Print Friendly, PDF & Email