Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

tarwe voor Tigray

Vorig jaar startten we de noodhulp voor de bevolking van de Ethio­pische provincie Tigray. Deze was gericht op hulp aan vluch­te­lingen en achter­blijvers. Er werd meteen een start in het voorzien van basis­be­hoeften, zoals eten en schoon drink­water. Nu kunnen we, na het bestand tussen overheid en rebel­len­troepen, starten met de hulp aan achter­blijvers in de vorm van het verstrekken van groen­te­zaden en meststoffen.

We zijn de kerken dankbaar voor de steun die we kregen voor de (nood)hulp in Tigray. We ontvingen ruim € 20.000 voor dit doel.

Onze hulp is gericht op vluch­te­lingen, maar ook op achter­blijvers. De laatste groep moet overleven in een lastige situatie. Er moet voedsel verbouwd worden voor het volgende seizoen, , maar in Tigray zijn een deel van de landbouw­gronden schraal. Door een tekort aan mineralen gedijen granen en groenten er slecht. Daarom steunen we als diaconaat CGK de distri­butie van zaden en kunstmest,  om de bodem­vrucht­baarheid te verbe­teren en de opbrengst van de landbouw­grond te verhogen. Het gaat dan vooral om tarwe en tef, dat voorna­melijk groeit op de lande­rijen van het midden tot hoogland in Tigray.

Inmiddels is er meststof geleverd aan 600 huishoudens in de regio Tigray. De verstrekte meststof zal gebruikt worden om 150 hectare grond te verrijken. Elke begun­stigde huishouden bedekt ten minste zijn kwart hectare grond met deze meststof.

In 65% van de in totaal 600 huishoudens staat een vrouw aan het hoofd. Met name zwangere vrouwen, moeders met zuige­lingen, gezinnen met meerdere kinderen en huishoudens met ouderen of chronisch zieken zijn kwetsbaar. Deze gezinnen krijgen prioriteit. Lokale autori­teiten en verte­gen­woor­digers van de gemeen­schappen hielpen om de huishoudens te selec­teren. Het veldper­soneel van de hulpver­leners voerden de distri­butie uit en hingen op diverse plekken een lijst op met de beoogde begun­stigden, waardoor de gemeen­schappen feedback konden geven op het selectieproces.

Deze distri­butie van kunstmest wordt aangevuld met plant­aardige meststoffen en groen­te­zaden. Dit is bedoeld voor boeren die land hebben met irriga­tie­mo­ge­lijk­heden om groen­te­ge­wassen als tomaat, kool en ui te verbouwen.

De beperkte toegang tot Tigray maakt het transport van de meststoffen en groen­te­zaden lastig. Wil u hiervoor bidden?

Print Friendly, PDF & Email