Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

toerus­tings­avond vrijwillig levens­einde

Deputaten pastoraat in de gezond­heidszorg organi­seren voor medewerkers in de zorg een toerus­tings­avond, met het thema ‘vrijwillig levens­einde’. Datum: donderdag 21 maart 2019 17:30 21:00 in de CGK Veenendaal-Bethel.

Als medewerker in de zorg kom je in aanraking met mensen die een verzoek hebben voor of nadenken over een vrijwillig levens­einde.
Dit zorgt voor ethische vragen. Hoe ga ik er als christen-zorgver­lener mee om? Hoe voer ik het gesprek hierover met de cliënt of patiënt? Welke handrei­kingen zijn er vanuit Gods Woord? Wat kan wel en wat kan niet? Hoe autonoom zijn we eigenlijk als mens? En vast nog meer vragen.

Op D.V. donderdag 21 maart 2019 is er daarom een toerus­tings­avond voor medewerkers in de zorg die deze vraag­stukken tegen­komen in de praktijk van hun werk. Daarnaast zijn ook ambts­dragers en anderen die affiniteit met dit onderwerp van harte welkom.

De avond wordt gehouden in de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Veenendaal-Bethel.

17:30
start met inloop en een brood­jes­buffet.

18:00
lezing van dr. A.A. Teeuw over het thema.
Dr. Teeuw is werkzaam als arts en heeft theologie gestu­deerd, waardoor praktijk en theorie elkaar zullen aanvullen in de lezing.
Tot slot is er ruimte voor gesprek aan de hand van casussen of door u ingebrachte praktijk­si­tu­aties.

21:00
einde van de bijeen­komst

Aanmelden graag vóór 15 maart bij Lucas Stoter l.stoterkip@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email