Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

tranen en rijke zegen

Het is donder­dag­morgen 24 februari 2022. Om 06:21 uur ontvang ik uit Oekraine de eerste nieuws­video van een bombar­dement dat heeft plaats­ge­vonden vlakbij de stad Zjitomir. De schrik slaat me om het hart. Als ik de nieuws­sites open zie ik dat het lont, dat overigens al vanaf 2014 in het kruitvat hing, is aange­stoken en ontploft. Vol ongeloof en verbijs­tering bekijk ik de beelden van bombar­de­menten die een spoor van vernieling hebben achter­ge­laten in mijn tweede thuisland. Langzaam maar zeker dringt het tot me door dat de dreiging van een oorlog met Oekraine werke­lijkheid is geworden. Waar we voor vreesden, is helaas waarheid geworden.

tranen van verdriet

De desastreuze oorlog die is losge­barsten dreunt door tot in de hele wereld. Het is niet te bevatten en in de afgelopen weken probeer ik grip te krijgen op alles wat er gebeurt. Maar dat wil niet lukken. De bombar­de­menten en grote ravages van stads­wijken en straten die ik uit duizenden ken en onher­kenbaar zijn veranderd, blijven onder­tussen op mijn netvlies staan. We zijn allemaal getuige van hartver­scheu­rende beelden van de enorme vluch­te­lin­gen­stroom die op gang is gekomen. Miljoenen Oekra­ïners op zoek naar een veilige plek. Dagelijks spreken we onze Oekra­ïense vrienden. De een is gevlucht, de ander zit in een schuil­kelder en weer anderen zetten zich in als vrijwil­liger om te vechten voor hun land. Voor hun, maar ook voor onze vrijheid en vrede. Tijdens deze gesprekken zijn al veel tranen gevloeid. Tranen van verdriet, machte­loosheid en het leed dat wordt aangedaan.

een bron van rijke zegen

Maar tussen alle rauwe oorlogs­beelden en de vele tranen valt er echter iets bijzonders te horen. Ter bemoe­diging stuur ik naar een aantal vrienden Psalm 46: “God is ons een toevlucht en vesting. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veran­derde de aarde van plaats.” Niet veel later krijg ik een berichtje terug: “Een prachtige Psalm, actueler dan ooit. Zelf lees ik nu keer op keer Psalm 84: Gaan zij door een dal van tranen, dan wordt God hen tot een bron, ook zal de regen hen overvloedig bedekken (uit Oekra­ïense Bijbel­ver­taling). Vind je het niet wonderlijk dat onze tranen van verdriet bedekt worden met een bron van rijke zegen?” Vol verwon­dering en ontzag kijk ik na dit berichtje omhoog naar de hemel. Ik besef dat God op een bijzondere manier laat merken dat Hij er is in oorlogstijd. Als de HEER van de leger­machten omringt Hij de Oekra­ïners, de wereld en ook ons.

Margreet van Beest

Print Friendly, PDF & Email