Een groep studenten van de TUA volgde de summer university van het missionaire opleidingsinstituut All Nations Christian College (ANCC). Namens deputaten zending, diaconaat en evangelisatie reisde dr. André Jansen mee naar Londen. We geven zijn licht bewerkte impressie van deze reis door.

Het programma had een goede mix van theorie en prakijk. Er was tijd voor reflectie en die werd goed benut. Alles was goed voorbereid en er waren goede afspraken gemaakt met diverse betrokken kerken, organisaties, religies en personen.

De groep studenten werd snel hecht, eerlijk en openhartig naar elkaar toe. Het bevorderde het onderlinge vertrouwen, de openhartigheid en kwetsbaarheid. Dit droeg bij aan verdieping en geestelijke vorming. De gesprekken gingen al snel de diepte in en werden ook persoonlijk.

“Voor mij voelde het als een geestelijke thuiskomst in een warme, open, hechte en liefdevolle holistische geloofsgemeenschap.” (Een student)

Integrale missie: onbekend en fascinerend

De reis ademde inhoudelijk en praktisch het thema ‘integrale missie’. Het was vanaf het begin duidelijk dat dit voor de meeste studenten een nieuw en vrijwel onbekend onderwerp was. Na het eerste college over integral mission merkte een student op dat hij het thema fascinerend lastig vond. Het beantwoordde een diepgewortelde vraag en zoektocht in zichzelf, maar hij had nog moeite om alle aspecten met elkaar te verbinden. Hij is zo gewend om niet integraal te denken. Hij wilde er absoluut meer over weten.

Door onder andere het bezoek aan Southall, de Sikh- en Hindoetempels, de moskee en door de
ontmoeting met ds. David Watson, die in dit gebied werkt, werd integrale missie concreet voor de studenten. Het was een goed bezoek, dat prikkelde tot nadenken. Ook de theologische en contextuele kennis, vriendelijkheid en toegankelijkheid van ds. Watson maakten diepe indruk. De ontmoetingen met studenten aan All Nations verdiepten de inzichten over integrale missie verder.

“De kennismaking met andere religies en andersgelovigen heeft me laten zien hoezeer mensen Jezus nodig hebben en hoe anders en goed onze God is: genadig, liefdevol, barmhartig en betrokken bij de relatie met mensen.” (Een student)

Er werden colleges gegeven over introductie tot missie, missionaire kwesties, intercultureel leiderschap, relaties met de islam, theologie in context, kunst in missie, mobilisatie van de gemeente voor missie, antropologische inzichten in missie, zorg voor de schepping en schuld en schaamte. Te veel om hier samen te vatten en te evalueren.

Vertrouwen in Gods leiding

Er was volop gelegenheid om de studenten van All Nations te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Deze gesprekken waren verdiepend, leerzaam en inspirerend, omdat deze studenten een duidelijke roeping ervaren om door God uitgezonden te worden en vaak door diepe dalen en persoonlijke crises heen God in Christus hebben ontmoet. Het besef dat God een levende relatie met hen (mensen) wil, ondanks hun zondigheid, opende de ogen van een aantal TUA-studenten die gewend zijn dat zondebesef tot bekering leidt. Hier kwam het zondebesef na het ontdekken en ontmoeten van Christus. Zo kan het dus ook, ontdekten ze.

“Ik denk dat ANCC me aan het denken heeft gezet over mijn denkpatronen.” (Een student)

Van de studenten die binnen enkele weken hun opleiding aan All Nations zullen afronden, weet nog niet iedereen waar God hem of haar zal inzetten. Het oprechte vertrouwen in Gods leiding en zorg, raakte de studenten en zette hen aan het denken.

“Ik was meteen onder de indruk van de openheid van de mensen bij ANCC. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en plannen, maar ze hebben allemaal een rotsvast vertrouwen dat God hun toekomst in Zijn hand heeft.” (Een student)

Indringende getuigenissen

Enkele All Nationsstudenten gaven een persoonlijk getuigenis. Een echtpaar vertelde over hun zending in Afghanistan. De man werd in 2022 vijf maanden onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden door de Taliban. Hij sprak over zijn geloofscrisis in die tijd en hoe God overwon. Er was ook een gebedsavond en getuigenis door en voor een Nederlandse studente die binnenkort naar Oman hoopt te worden uitgezonden. Het maakt indruk op de TUA-studenten en bracht verdieping.

Een aangrijpend getuigenis kwam van een vrouw die een zakenleven en “unholy” relaties achter zich liet. Ze ontdekte onder andere hoe kunst in missie (zending) kan worden gebruikt. Bij haar ging de knop om “because someone believed in me”. Die persoon bleek haar dominee te zijn. Zo’n zin blijft hangen.

Aanbidding

Bij de weekopening en op woensdag, het moment van aanbidding, werd Gods Woord met een
missionaire focus op indringende wijze gebracht. Er werd gezongen en gebeden. Het werd ervaren als heilige aanbidding.

“Deze week voelde ik me verbonden met de wereldwijde kerk. De gedeelde verhalen hebben mijn geloof versterkt. De colleges hebben woorden gegeven aan mijn verlangens en gedachten.” (Een student)

Missionair bewustzijn

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele zegeningen die we hebben ervaren. Het trof me hoe de TUA-studenten zichzelf eerlijk durfden te confronteren. Ze waren gewend aan veilige theologie en kerkelijke benaderingen en vonden het nu lastig om geconfronteerd te worden met een gebrek aan missionair bewustzijn en het belang van integrale missie. De ‘debriefing’ op de laatste avond bood een uitstekende gelegenheid om de balans op te maken. Zo lastig als de studenten de integrale missie aan het begin van de week vonden, zo diep werden ze geraakt en waren ze overtuigd bij vertrek. Er is een verandering opgetreden. Een vonk is ontstoken.

“Deze reis heeft me geconfronteerd met de vraag of God mij ook roept voor de zending en hoe ik daarmee om zou gaan.” (Een student)

Terugblik

Op de dag na terugkomst in Nederland, een zondag, nodigde ik de studenten uit om hun ervaringen van de prediking, kerkdiensten en gesprekken op die zondag te delen. Het was boeiend om te lezen hoe ze allemaal anders in de kerk zaten dan vroeger en anders naar de preek luisterden. Soms waren ze verrast door de missionaire insteek in de preek van hun eigen predikant, soms waren ze kri6sch en anderen waren verrast door de vrijmoedige en openhartige geloofsgesprekken die ze met kerkleden en anderen hadden.

De reis was voor mijzelf een ‘geestelijk thuiskomen’ op een plaats waar ik nooit eerder ben geweest.
Ik heb het ervaren als persoonlijk verrijkend, verademend, bemoedigend, maar ook sturend. Het
heeft mijn roeping verder gevormd: er is werk aan de winkel.

Videoverslag van de studenten

Bachelorstudent Jack Beaujon maakte dagelijks een videoverslag vanuit het perspectief van de studenten die de summer university van All Nations Christian College volgden.

Dag 1. We zien het vertrek vanaf Eindhoven, aankomst bij All Nations en hoe de studenten de omgeving verkennen.

Dag 2. De studenten laten iets zien van hun bezoek aan de Iraanse diaspora gemeente en hoe ze gevoed worden naar geest en lichaam.

Dag 3. De studenten volgen zowel binnen als buiten colleges, doen aan teambuilding en luisteren naar een persoonlijk getuigenis.

Dag 4. De groep bezoekt een hindoetempel, een sikh-tempel en een moskee en praat daarover na.

Dag 5. Een impressie van ochtendgymnastiek en de gevolgde colleges. We zien een gastspreker die gevangen werd gehouden door de Taliban.

Dag 6. We krijgen een indruk van de colleges en een studente vertelt over haar missie. Deze dag eindigt met een bezoek aan de pub.

Dag 7. Na een college over leiderschap en blikverbreding bouwt de groep een insectenhotel. Ze wandelen een gebedslabyrint.

Dag 8. Deze laatste aflevering gaat over de terugreis en wat deze week heeft gebracht.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u