Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uitgezonden in crisistijd

 

Bekijk de wereld­kaart met infor­matie over het aantal corona­be­smet­tingen en je ziet dat inmiddels bijna elke land ter wereld getroffen werd. Ook landen, waar onze kerken zendings­con­tacten hebben, worden geraakt, zoals bijvoor­beeld Indonesië en Zuid-Afrika.

In Indonesië, het oudste CGK-zendings­contact, worden kerkdiensten voorlopig niet in kerkge­bouwen gehouden, maar slechts in kleine huiskringen. In Zuid-Afrika is sinds 27 maart sprake van een totale lockdown. Het leger is ingezet om ervoor te zorgen dat wegaf­slui­tingen effectief zijn. Kerkdiensten worden niet meer in de kerk gehouden. Bij begra­fe­nissen mogen niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn.

Goede Vrijdag in Zuid-Afrika

Zendings­con­sulent ds. Willem van ’t Spijker sprak ds. Samson Nhlongo, één van de predi­kanten uit KwaNdebele, Zuid-Afrika. ‘Ik heb grote zorgen over de vieringen rond Goede Vrijdag’, vertelde dominee Nhlongo. ‘In Zuid-Afrika is dat een van de hoogte­punten in het kerkelijk jaar. Elke kerk houdt een grote confe­rentie. Er zijn duizenden mensen op de been om samen Goede Vrijdag te herdenken en Pasen te vieren. Dat kan nu niet doorgaan.’

wat doen Nederlandse zendingswerkers?

Verschil­lende CGK-leden zijn als zendings­werker uitge­zonden naar het buitenland. De vraag waar zij nu voor staan is: blijven we hier, of keren we terug naar Nederland? Een lastige vraag om te beant­woorden. Meestal niet voor de familie in Nederland: die zien hun geliefden het liefst terug­keren naar het ‘veilige’ Nederland.

Fysieke afstand in een tijd van crisis is niet makkelijk. Toch ligt het voor degenen die uitge­zonden zijn vaak net even anders. Zij hebben een roeping ervaren om naar een bepaald land te vertrekken. Ze voelen zich verbonden met de mensen in dat land. En moet je ze dan achter­laten omdat je je niet veilig voelt? Omdat het niveau van de gezond­heidszorg in Nederland beter is? Hoe leg je dat uit aan de mensen met wie je een band opbouwde? Een dilemma.

Misschien gaat het nog een laag dieper. Wie zich laat uitzenden, heeft die roeping ervaren zoals de Opgestane Heer uitsprak op de avond van de Paasdag: zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Natuurlijk, de zending van de Zoon was een unieke zending, maar… trok Hij zich terug toen het spannend werd? Wat betekent dat vandaag voor jou?

gaan of blijven?

Soms heeft een zendings­werker geen keuze. Als er grenzen worden gesloten, kan je eenvou­digweg niet terug. Zo zouden Renze en Catharina met hun jongens op verlof komen, maar nu moeten ze zeggen: hopelijk zien we elkaar volgend jaar. En André en Dorien Kamphuis moesten hun naderend verlof naar voren halen, omdat de nationale regering duidelijk maakte: ‘We zijn je hier liever kwijt dan rijk’. Zij konden gelukkig nog net met één van de laatste vluchten uit hun land weg komen.

Zending­werkers die op verlof in Nederland waren, kunnen niet terug naar het land waarheen ze uitge­zonden werden. Zo zit Janetta Fokkema nog steeds bij haar ouders en is daar dankbaar voor. ‘Ik zou bij de terug­vlucht juist door gebieden moeten reizen waar veel covid-19 voorkomt’, zegt ze. Wilke en Marlies den Hertog en Ab en Clarine Mol wonen en werken in Thailand. Zij kregen van hun organi­satie alle ruimte terug te keren, maar besloten toch te blijven omdat de kans op besmetting tijdens de reis en in Nederland vele malen hoger werd geacht dan in Thailand. Het gezin leeft in afzon­dering in het eigen huis. Taallessen volgen ze via Skype gevolgd en kerkdiensten beleven ze via een Whatsapp-groep. Hessel en Coby Visser en René en Lydia van den Berg bleven liever op hun post om in de afzon­dering door te kunnen werken. Ook Gert-Jan en Dorien de Graaf stonden voor een moeilijke keus. Een keus die ze mede voor kinderen moesten maken. Blijven of toch maar terug­keren naar Nederland?

meeleven

Op onze website staat een overzichtvan de zendings­werkers die momenteel zijn uitge­zonden. Vanuit Veenendaal proberen medewerkers van het Diensten­bureau met de uitge­zon­denen mee te leven. Elke uitge­zonden zendings­werker bevindt zich in een eigen, unieke situatie. Vaak verloopt het contact per e-mail, soms per Whatsapp of via Skype. Waar mogelijk bidden we samen om bewaring en zegen.

gebed

Ds. Willem van ’t Spijker: ‘Dat gebed wil ik ook van u vragen voor al onze uitge­zon­denen, die net als wij getroffen worden door dit virus. Laten we bidden dat God in alles Zijn weg wil gaan. Een weg die recht­vaardig is, wijs en goed.’

 

___________________

bron: ds. Willem van 't Spijker, zendings­con­sulent CGK

contact: Diensten­bureau CGK via het e-mailadres in coronatijd: verbinding@cgk.nl.

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl