Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

uitnodigingsbeleid risicogroepen waaronder 70+

Vanuit de kerken wordt ook de vraag gesteld of 70+-ers en kwetsbare groepen na 1 juli weer naar de kerk kunnen. We hanteren vanuit het Diensten­bureau hiervoor het advies van het RIVM, dat aangeeft dat het voor kwetsbare groepen, waaronder de 70+-ers, verstandig is om grote bijeen­komsten nog te vermijden.

Daarbij wordt vooral gedoeld op oncon­tro­leerbare situaties waarbij de gezond­heids­vraag niet wordt gesteld. Deze moet wel worden gesteld aan de mensen die uitge­nodigd worden voor de kerkdiensten. Dit maakt de kerkdienst iets minder oncon­tro­leerbaar dan bijvoor­beeld een super­markt waar het druk is.

Het is uitein­delijk aan de mensen uit de risico­groep zelf om de afweging te maken wat verstandig is als het om het bezoeken van de kerkdienst gaat. De groep mag dus wel worden uitge­nodigd, maar moet daarbij op de risico’s worden gewezen aan de hand van het advies van het RIVM.

Print Friendly, PDF & Email