Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

uitstel admissie-examens 2020

De corona­crisis grijpt diep in in de samen­leving, ook in het kerke­lijke leven. Dat heeft ook gevolgen voor de admissie-examens aan de Theolo­gische Univer­siteit, die gepland stonden voor donderdag 18 – maandag 22 juni a.s..  Het is door de verlenging van de maatre­gelen van de overheid ondui­delijk of de verga­de­ringen van het curatorium überhaupt door kunnen gaan en of kerken­raden bij elkaar kunnen komen voor het opstellen van een attest.

 

Daarom heeft het curatorium besloten de admissie-examens voor onbepaalde tijd uit te stellen. We hopen dat er na de zomer­va­kantie of in het najaar gelegenheid zal zijn de admissie-examens alsnog te houden.

 

Broeders die overwegen zich aan te melden (zie daarvoor het bericht in De Wekker van 21 februari jl. of het bericht op www.tua.nl) wordt gevraagd zich toch op uiterlijk zaterdag 25 april aan te melden bij de secre­taris van het curatorium. Hij zal dan contact opnemen om aan te geven hoe het traject zo de Heere wil verder zal verlopen en kan vragen die de persoon­lijke situatie raken, beant­woorden. De secre­taris zal ook de kerken­raden van deze broeders infor­meren.

 

Laten we in deze bewogen tijden ook het werk van de TUA in de voorbede gedenken.

 

Namens het curatorium,

C.A. den Hertog, voorzitter

G. van Roekel, secre­taris
Rijk Tigelaarstraat 86
6711 XN  Ede

tel. 06 – 12 416 402

e-mail: gvanroekel86@gmail.com

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email