Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uitstel besluitvorming classis Zwolle

Op 5 februari vervolgde de classis Zwolle haar najaars­ver­ga­dering van 2019. Op tafel lagen vier voorstellen aan de classis, hoe zij zich zou opstellen tegen het besluit van de gemeente van Zwolle, om gemeen­te­leden, die in een homosek­suele relatie samen­leven, toe te laten tot de avond­maals­viering. Dit besluit van Zwolle strookt niet met besluit­vorming van de generale synodes van 2013 en 2016.

Aan het begin van de verga­dering kwamen drie gemeenten (Dronten, Lelystad en Urk-Maranatha) met het voorstel gevolg te geven aan de oproep van de generale synode van 31 januari. De synode riep de kerken toen op geen besluiten te nemen of te effec­tueren over bepaalde onder­werpen die op de synode nog aan de orde zijn. Daarbij hoort ook de vraag hoe om te gaan met kerken die aangeven bepaalde synode­be­sluiten niet uit te voeren. De classis besloot aan deze oproep gehoor te geven en het gesprek over Zwolle aan te houden.

De classis besloot ook een eerder genomen besluit over de samen­werking van de kerk van Kampen met de plaat­se­lijke Neder­lands Gerefor­meerde Kerk te herfor­mu­leren, naar de opdracht van de parti­cu­liere synode van het noorden.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl