Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uitstel derde week generale synode

Gezien de recente ontwik­ke­lingen rondom het corona­virus acht het moderamen het raadzaam om de derde zittingsweek uit te stellen. Dat is in lijn met de brief die het moderamen gisteren de kerken in stuurde. We benadrukten in dit schrijven dat voorzie­nigheid en verant­woor­de­lijkheid hand in hand gaan. In dat licht hebben we ook besloten ten aanzien van onze eigen synodale vergadering.

Hoewel de zittings­dagen niet direct het maximum van honderd personen zal overschrijden beseft het moderamen dat de maatre­gelen bedoeld zijn om de incuba­tietijd van het virus te overbruggen en te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen besmet raken. Hopelijk voorkomen we op die manier dat ons Neder­landse zorgsysteem in korte tijd overbelast raakt. Als synode willen we in dat licht graag onze verant­woor­de­lijkheid nemen en niet eind maart met een grote groep verga­deren die uit alle windstreken van het land bijeen komt.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de vervan­gende data voor de derde plenaire week te noemen.

meer infor­matie en contact

Diensten­bureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email