Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uitstel huwelijksbevestiging?

Trouwen in deze maanden. Kan dat wel? Het onderwerp blijkt vragen op te roepen. Want: in het stadhuis een bescheiden bijeen­komst lukt misschien nog wel, maar de kerke­lijke beves­tiging - voor veel stellen belang­rijker dan de burger­lijke plech­tigheid - is een ander verhaal. We merken dat er vragen leven bij kerken­raden en leden van onze kerken. Is het bijvoor­beeld gewenst om wel het burgerlijk huwelijk te sluiten, maar de kerke­lijke beves­tiging een half jaar uit te stellen?

Prof. Selderhuis zegt daarover:

burgerlijke zaak

Het huwelijk is een burger­lijke zaak en dat betekent dat er volgens de begin­selen van de Refor­matie geen kerkelijk huwelijk bestaat. Een kerkenraad kan een huwelijk dan ook niet verbieden, niet sluiten en niet ontbinden.  Gebrui­kelijk gaat een echtpaar na de huwelijks­sluiting naar de kerk om daar een zegen te vragen over het huwelijk. Het verzoek daartoe moet tijdig aange­vraagd worden, omdat de kerkenraad moet besluiten of hij inderdaad met goed geweten een dienst van huwelijks­be­ves­tiging kan beleggen en de HEERE kan vragen Zijn zegen over dit huwelijk te geven. De gemeente wordt op twee vooraf­gaande zondagen op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld bezwaren tegen de zogeheten beves­tiging in te dienen.

niet op dezelfde dag

Deze situatie verandert niet als huwelijks­sluiting (burgerlijk) en huwelijks­be­ves­tiging (kerkelijk) niet op dezelfde dag vallen. Als een kerkenraad van mening is dat een bepaald stel beter niet kan trouwen omdat de verbin­tenis niet naar de Schrift zou zijn, kan en moet hij dat ver voor die twee zondagen van afkon­diging al aangeven. Zo´n huwelijk komt immers niet uit de lucht vallen.  Bovendien, ook als een kerke­lijke huwelijks­be­ves­tiging niet aan de orde is of - zoals in deze tijd - niet in gebrui­ke­lijke vorm mogelijk is, kan de kerkenraad op pastorale wijze eventuele moeite en zorg aangeven. Maar nogmaals: tegen­houden kan de kerkenraad een huwelijks­sluiting niet. Ook kan de gemeente geen bezwaar indienen tegen de huwelijks­sluiting, wel tegen de huwelijksbevestiging.

doel van de huwelijkskerkdienst

In het gemeen­tehuis - of op een andere door de overheid aange­wezen trouw­lo­catie - worden de beloften voor Gods aange­zicht afgelegd. Het is daarom de vraag of het juist is dat in de kerk de trouw­be­lofte herhaald wordt, want dat wekt de indruk of we het in de kerk nog even over gaan doen. Doel van de zogenaamde huwelijks­dienst is geen andere dan danken en bidden.  Danken voor het huwelijk en bidden om een zegen over het huwelijk. Dat kan op de trouwdag, dat kan ook op de zondag daarna.

kleine kring met gemeente er digitaal omheen

En als het echt om de zegen van de HEERE en het gebed van de gemeente te doen is, kan dat ook in tijden van corona en wil een bruidspaar daar niet een aantal weken of maanden op wachten. Als het huwelijk niet uitge­steld kan worden, geldt dat ook voor de zegen. Fysiek kan de zegen ook in heel kleine kring gegeven worden, en om het bruidspaar heen dan digitaal de gemeente die getuige is en meebidt.

 

 _______

Bron: prof.dr. H.J. Selderhuis

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl