Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uitvaart in coronatijd

 

Het overlijden van een geliefde is altijd ingrijpend, maar in tijd van verre­gaande fysieke beper­kingen is dat nog veel meer het geval. Als pastor wil je het liefst de stervens- en rouwbe­ge­leiding vormgeven zoals je dat altijd gewoon bent te doen. Daarin is nabijheid onmisbaar. Dat is echter niet of bijna niet mogelijk vanwege de voorschriften van de overheid.

rouwdienst

In de week tussen het overlijden en de begra­fenis van een broeder uit onze gemeente werden de voorschriften met de dag strenger. Van dichtbij heb ik gezien hoe dat extra rouw met zich meebracht. De condo­le­an­ce­bij­een­komst werd afgelast, bij de rouwdienst konden toen nog meer dan 30 personen aanwezig zijn (we waren met 42), maar wel verspreid door de kerk. De gemeente kon via de website meekijken- en luisteren.

bij het graf

Op de begraaf­plaats was het niet meer mogelijk om met meer dan 30 personen rond het graf te staan. In overleg met de familie en de begra­fe­nis­on­der­nemer is ervoor gekozen om de plech­tigheid in drie rondes te doen.

Als eerste gingen zijn weduwe, de kinderen en schoon­kin­deren en enkele van de jongste klein­kin­deren naar het graf. Nadat de zoons de kist met hun vader naar het graf hadden gedragen en de ter-aarde-bestelling had plaats­ge­vonden, heb ik een kort appèl­woord gesproken, de geloofs­be­lij­denis uitge­sproken en het Onze Vader gebeden. De groep die achter­bleef voor het hek van de begraaf­plaats, luisterde mee via de speaker die de begra­fe­nis­on­der­nemer daar had geplaatst. Nadat de eerste groep, uitge­zonderd de weduwe en twee kinderen, de begraaf­plaats had verlaten kwam de tweede groep bij het graf. Dit waren vooral de klein­kin­deren. Voor hen heb ik een appèl­woord gesproken, afgestemd op hun niveau, ook nu de geloofs­be­lij­denis uitge­sproken en het Onze Vader gebeden. Daarna mochten acht gezinnen, gezin voor gezin, samen met de weduwe bij het graf afscheid nemen.

overweging na afloop

Het was een heel andere kerke­lijke begra­fenis dan we gewend zijn. Het is belangrijk het verdriet daarover te benoemen, maar toch niet te laten overheersen. Omdat condo­leren in de zaal van de kerk niet mogelijk was, kon men de familie via een speciaal e-mailadres op de website van de kerk condo­leren. De weduwe vertelde me dat mensen per e-mail, brief of kaart meer zeggen dan ze mondeling zouden doen. Mooi om later nog eens na te lezen. Dit werd als positief ervaren.

_______

Tip: lees meer infor­matie over begraven in deze tijd op de website pastoraatencorona.nl

Bron: W.J. van Gent, CGK predikant, Ouderkerk aan de Amstel

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl