Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

uitgezonden naar Thailand

Op 14 oktober was er in Ede een bijzondere dienst. Opnieuw werden vanuit deze gemeente mensen uitge­zonden om zendingswerk te gaan doen. Na André en Dorien Kamphuis-de Kruijf in 2009 - die voor Wycliffe naar Tanzania werden uitge­zonden - ging het nu om Ab en Clarine Mol-Hooger­vorst met hun kinderen Loïs, Boaz en Jesse. Via OMF gaan zij werken onder de mensen in Isaan (Noordoost Thailand). Ook Ellen van Rijn werd in deze dienst uitge­zonden. Zij gaat met het gezin Mol mee als onder­wij­zeres voor de kinderen.

In zijn preek over Hande­lingen 28:31 sprak ds. Arie Versluis over Paulus die in Rome aankomt en daar twee jaar lang contact heeft met allerlei mensen over het Evangelie. Het laatste woord van Hande­lingen is: ongehinderd - of: ‘zonder dat hem iets in de weg werd gelegd’. ‘Dat leek niet zo,’ zei ds. Versluis, ‘want Paulus had huisarrest. Hij werd best gehinderd door allerlei omstan­dig­heden. Maar toch kon het Woord doorgaan.' Vandaar trok Versluis een lijn naar het werk dat Ab en Clarine gaan doen. ‘Misschien heb je ook weleens het gevoel dat je gehinderd wordt. Door taal- en cultuur­pro­blemen, door heimwee, door tegen­slagen, door verborgen of openlijke tegen­stand tegen jullie werk. Maar geloof, dat de Heere ook vandaag de regie heeft en dat jullie werk onderdeel is van de ongehin­derde voortgang van het Evangelie in deze wereld.’

Ellen van Rijn reisde op 19 oktober naar Singapore, waar het hoofd­kwartier van OMF gevestigd is. Zij had daar een training met het oog op een kinder­pro­gramma dat daar gehouden zou worden en waar ook Loïs, Boaz en Jesse aan mee zouden doen.

Ab en Clarine vertrokken op 22 oktober, uitge­zwaaid door familie, naar Singapore. Na een maand op het hoofd­kantoor vertrekken ze allen naar Lopburi voor een jaar taalstudie.

Print Friendly, PDF & Email