Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

uitzending legt kiem voor promotieonderzoek

Van 1997 tot 2005 was Berdine van den Toren-Lekker­kerker samen met haar man Benno en hun kinderen door zending uitge­zonden naar Bangui, de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek. Benno was docent aan de FATEB, Berdine werd docent aan de École Biblique et Promotion de la Femme (EBPF) die aan de FATEB verbonden was. Het legde de kiem voor haar promo­tie­on­derzoek, dat ze donderdag 20 mei 2021 afrondde met de openbare verde­diging van haar proefschrift. 

In Bangui maakte Berdine op een nieuwe manier kennis met de betekenis van de gemeen­schap. Tegelijk zag ze, dat waar er wel sprake is van een gemeen­schap van zusters en broeders door het geloof, toch lang niet ieder uit die gemeen­schap op gelijke manier deelt in kennis, middelen en invloed.

In 2005 verhuisde het gezin naar Oxford en werd Berdine lid van de Church Mission Society (CMS). Levend in een westers, geïndi­vi­du­a­li­seerd land, en tegelijk deel van een zendings­ge­meen­schap die wereldwijd vertakt is, zag ze des te sterker dat er binnen de chris­te­lijke gemeen­schap grote onder­linge verschillen zijn en in stand gehouden worden.

Dat leidde haar tot een onderzoek naar de vraag: hoe wordt een georga­ni­seerde chris­te­lijke gemeen­schap, die lokale en inter­na­ti­onale dimensies heeft, in een geïndi­vi­du­a­li­seerde en geglo­ba­li­seerde wereld ervaren, en hoe kunnen die ervaringen betekenis krijgen en gevormd worden? De vraag wordt onder­zocht in relatie tot de zendings­ge­meen­schap die de CMS vormt.

Twee stellingen delen we hier graag.

De ene gaat over de waarde van een zendings­ge­meen­schap, waarbij in de stelling uiteraard de CMS genoemd wordt, maar ook voor zending CGK is de zaak waarom het gaat van belang om overdacht te worden. Binnen de gemeen­schap van de CMS leidt de ervaring van de gemeen­schap als geschenk van God en van de ander – een welkom en een plek om thuis te zijn en te groeien -  tot het verstaan van de gemeen­schap als roeping. In die gemeen­schap wordt dat wat ontvangen werd tegelijk een gave die geschonken wordt in mense­lijke gebro­kenheid en kwetsbaarheid.

De andere stelling is een spiegel voor iedereen die de wens heeft om in zijn of haar leven het licht van het Evangelie te laten doorschijnen naar anderen. Hij luidt: wanneer de manier waarop ik God versta niet relevant is voor de vrouwen van de Centraal Afrikaanse Republiek in de realiteit van hun leven, dan is mijn verstaan niet volledig en mogelijk fout.

We wensen Berdine van harte geluk met haar promotie.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl