Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

update noodhulp Haïti

In augustus werd het zuidwesten van Haïti getroffen door een grote aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Bij deze ramp kwamen minstens 2.248 mensen om het leven en raakten meer dan 12.700 gewond. De aardbeving vernie­tigde gebouwen en infra­structuur en had gevolgen voor honderd­dui­zenden mensen.

Op de oproep van diaconaat voor noodhulp is inmiddels ruim € 100.000 ontvangen. Waarvoor hartelijk dank! Waarvoor wordt deze noodhulp ingezet?

Via een lokale partner (Church World Service) wordt hulp ingezet in één van de zwaarst getroffen gebieden, de provincie Grand' Anse, in het bijzonder in de gemeente Pestel, waar ongeveer 90.000 mensen wonen. De meeste gezinnen in deze gemeente zijn afhan­kelijk van zelfvoor­zie­nende landbouw en visserij om in hun levens­on­derhoud te voorzien.

Na de aardbeving bleek dat:

 • 74% geen toegang had tot voldoende voedsel;
 • 87% geen toegang had tot schoon en veilig drinkwater;
 • 89% zich onveilig en onzeker voelde waar ze woonden;
 • 65% zich de hele tijd of het grootste deel van de tijd angstig voelde.
de concrete inzet van noodhulp

Dit is in de maanden september en oktober gedaan:

 • 300 mensen zijn geïnter­viewd om de impact van de aardbeving te evalueren en priori­teiten te identificeren;
 • Bescha­digde water­sys­temen en infra­structuur zijn in kaart gebracht;
 • Er zijn contacten gelegd met klinieken om mobiele gezond­heids­kli­nieken naar afgelegen gebieden te krijgen;
 • Er is begonnen met het facili­teren van trainingen voor gemeen­schappen (trauma­herstel en counseling). In de eerste vijfdaagse training waren 30 docenten aanwezig en soort­ge­lijke sessies zijn in de maak voor gezondheidswerkers;
 • 160 leerlingen van de basis­school in Cassavon volgden een trauma­her­stel­pro­gramma. Deze school werd na orkaan Matthew door CWS gebouwd, mede dankzij fondsen van CGK.

Voor de komende maanden staat het volgende op de planning:

 • De kliniek van Pestel ontvangt medicijnen, ook voor mobiele klinieken;
 • Verstrekken van pakketten (kits) voor hygiëne en babyverzorging;
 • Bouwen van 110 huizen in de stad Pestel en op het omlig­gende platteland;
 • Samen­werken met 10 bescha­digde basis­scholen in Grand' Anse (onderzoek voor eventuele reparatie of herbouw, gebruiks­klaar maken qua school­be­no­digd­heden en meubilair, water en sanitair; psycho­so­ciale onder­steuning voor leerlingen en docenten; deelname van docenten aan programma's voor het herstel van hun levens­on­derhoud en de weder­opbouw van woningen.
 • Onder­steunen en versterken van de infra­structuur voor toegang tot en opslag van water, waaronder de bouw van water­re­ser­voirs. Families ontvangen plastic water­tanks voor opslag van water.

Er is veel werk te doen. De omstan­dig­heden zijn zwaar door de politieke crisis, toege­nomen geweld van bendes, tekorten aan brandstof en logis­tieke problemen die toegang moeilijk maken. Bid dat we in staat zijn om de benodigde hulp te bieden.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl