Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacature administrateur

Op het diensten­bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken hebben we een vacature van:

administrateur

(32-36 uur per week)

 

Het Diensten­bureau in Veenendaal vervult een centrale, dienst­ver­le­nende rol in de kerken. In deze veelzijdige functie ben je dragende kracht van het finan­ciële team. We zoeken iemand die kan lezen en schrijven met cijfer­ma­te­riaal, snel schakelt, nauwkeurig en analy­tisch is. Je bent commu­ni­catief sterk, legt de lat hoog en deelt graag je kennis met anderen. De functie biedt een grote mate van zelfstan­digheid en je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen.

Taken
Naast de genoemde werkzaamheden:

  • finan­ciële admini­stratie van deputaat­schappen en gelieerde organisaties;
  • opstellen van begro­tingen, jaarre­ke­ningen en tussen­tijdse rapportages;
  • verzorgen salaris­ad­mi­ni­stratie;
  • advies­functie (admini­stratief / fiscaal / juridisch / kerkrechtelijk);
  • initiëren van verbe­ter­tra­jecten, waaronder de verdere ontwik­keling van de admini­stra­tieve processen in de organisatie.

Profiel

  • hbo-werk- en denkniveau;
  • bekend met Office 365 en een uitste­kende beheersing van Excel;
  • ervaring met boekhoudprogramma’s en passie voor automatisering;
  • proactief, oplos­sings­ge­richt en zelfstandig;
  • affiniteit met de CGK.

Arbeids­voor­waarden
De arbeids­voor­waarden zijn conform de rechts­po­si­tie­re­geling (bijlage 50 van de kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland). Wij volgen de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk Nederland. De functie is ingedeeld in salaris­schaal 9.

Meer infor­matie
Bij Bertjan Groot­hedde (manager): b.groothedde@cgk.nl of 0318 582376.

 

Interesse?
Stuur je motiva­tie­brief en cv naar Diensten­bureau CGK, t.a.v. de heer Bertjan Groot­hedde via b.groothedde@cgk.nl of kom langs voor een kennis­ma­kings­ge­sprek. Ook school­ver­laters (heao) nodigen wij uit om te reageren.

 

Print Friendly, PDF & Email