Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature bestuursleden

Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland. We bieden een ontmoe­tingsplek
voor jong en oud. Een veilige speelplek voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je
huiswerk, een huiskamer waar je buurt­ge­noten treft. Iedereen mag Thuis­komen.

Thuis in West is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden (m/v)

Een bestuurslid dient actief christen te zijn, bekend met diverse kerkver­banden en bij voorkeur
kennis van de context waarin we als stichting werkzaam zijn, namelijk de stede­lijke proble­matiek.
Kennis van pioniers­plekken vanuit de kerken is een pré.

Ben je een teamspeler en heb je wellicht al wat ervaring in bestuurswerk, dan zou deze vacature wat
voor je kunnen zijn. Woon je in Rotterdam of omstreken en ben je bereid om mee te denken met het
bestuur van onze stichting, dan zouden we graag met je in contact komen. Bestuurswerk bij Thuis
in West is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Werkzaam­heden bestuur
Thuis in West wordt gedragen door een onafhan­ke­lijke stichting. De stichting Thuis in West behartigt
de directe belangen en houdt overzicht over de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur stelt de
kaders. Men stuurt op hoofd­lijnen en geeft het team de ruimte om in de uitvoering de doelen vorm
te geven.
• Jaarlijks is er een bezin­ningsdag met het team over een visie-onderwerp;
• ongeveer zes keer per jaar vergadert het bestuur.
• jaarlijks voert het bestuur functi­o­ne­rings­ge­sprekken met teamleden;
• bestuurs­leden krijgen voor hun inzet geen vergoe­dingen en de stichting heeft geen
winst­oogmerk.

Mocht je interesse nu gewekt zijn of heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met Johan van
der Ham, voorzitter, 06 - 104 143 35 of mail je brief naar ruth@thuisinwest.nl

zie ook: www.thuisinwest.nl

Print Friendly, PDF & Email