Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature diaconaal werker in Amsterdam-Noord

Vacature diaconaal werker in Amsterdam-Noord

In samen­werking met Hoop voor Noord, een multi­cul­turele kerk in Amsterdam-Noord, bouwt de Diaconie van de Protes­tantse Kerk van Amsterdam aan een netwerk van vernieu­wende projecten die buurt­be­woners een steuntje in de rug bieden om het vol te houden in een situatie van armoede.  Met In.kas oefenen mensen samen  om grip te houden op hun budget. Het hosting­project is in ontwik­keling en is een mogelijkheid om je talenten te oefenen. De Sociale Kruidenier is een winkel die mensen een kans biedt hun bestaan weer op orde te krijgen, en is  gevestigd in kerkgebouw ‘de Ark’ waar de Protes­tantse Diaconie samen met de wijkkerk een Diaconaal Centrum ontwikkelt.  

De Diaconie van de Protes­tantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een recht­vaardige en barmhartige samen­leving. De Diaconie onder­steunt dak- en thuis­lozen, vluch­te­lingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organi­satie, waar waarden als gastvrijheid, inclu­si­viteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initi­atief en onder­ne­mer­schap.

De opbouw­werkers van de Protes­tantse Diaconie en Hoop voor Noord hopen op een collega die deze, en later mogelijk ook andere,  gezamen­lijke projecten uitvoert en verder ontwikkelt.  Hij/zij onder­houdt daartoe ook contacten met andere (hulp)organisaties in Amsterdam-Noord. 

We zoeken een diaconaal werker in Amsterdam-Noord

  • met een relevante hbo-opleiding
  • die werkt vanuit de inspi­ratie van het evangelie
  • die oog heeft voor persoon­lijke omstan­dig­heden en mogelijk­heden van mensen, kan werken aan verbinding en groepen kan begeleiden
  • die vrijwil­ligers kan aansturen, trainen en coachen
  • die in staat is beleids­matig te denken en zelfstandig te werken
  • die graag de puntjes op de i zet

 

We bieden

  • Twee leuke collega’s in Noord en samen­werking in een stedelijk team van opbouw­werkers
  • Veel ruimte voor creati­viteit en pionierswerk
  • Een salaris volgens de rechts­po­si­tie­re­geling van kerkelijk medewerkers
  • Een aanstelling voor 0,8 fte bij de Protes­tantse Diaconie gedurende  één jaar met mogelijkheid tot verlenging

 

Meer infor­matie over deze functie bij Huub Waalewijn, 06 109 88 550;  h.waalewijn@diaconie.org

Solli­ci­taties (liefst per email) voor 19 januari bij:

Protes­tantse Diaconie Amsterdam

t.a.v. dhr. A. Driessen  (a.driessen@diaconie.org)

Nieuwe Heren­gracht 18

1018 DP Amsterdam

 

 Acqui­sitie naar aanleiding van deze adver­tentie wordt niet op prijs gesteld.

Print Friendly, PDF & Email