Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature kerkelijk werker

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk in Veenendaal zoekt een betrokken collega in de functie van kerkelijk werker (m/v)

24 - 32 uur per week
tijdelijk contract voor tenminste 1 jaar
arbeids­voor­waarden kerkelijk werker Protes­tantse Kerk Nederland

Vanwege het vertrek van één van onze predi­kanten ontstaat er tijdelijk ruimte en is er voor minimaal één jaar behoefte aan een kerkelijk werker.

organi­satie
De Bethelkerk is een plaats waar we streven naar het volgen van Jezus Christus door een gastvrije en begrips­volle geloofs­ge­meen­schap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoon­lijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer. Van hieruit dragen we Gods liefde uit in daden en woorden in Veenendaal en in de wereld. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 2000 leden.

kandidaat
Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Jezus Christus belijdt als zijn/haar Heer, en als belijdend lid dit zichtbaar maakt in eigen leven;
 • verant­woor­de­lijkheid wil én kan dragen voor het kerkelijk werk, in afstemming met betrokken kerken­raads­leden;
 • visie heeft op het kerkelijk werk, specifiek op pastoraat en toerusting;
 • in Veenendaal of op redelijke reisaf­stand daarvan woont of wil gaan wonen;
 • lidmaat­schap van de Bethelkerk of de wens dit te willen worden is een pré.

Onze kerkelijk werker heeft de volgende kennis en vaardig­heden:

 • theolo­gisch onderlegd
  Je draagt bij met een theolo­gische basis en hebt hiertoe een theolo­gische studie op minimaal hbo-niveau.
 • pastoraal
  Je kunt op natuur­lijke wijze pastorale contacten aangaan en onder­houden met mensen in alle leeftijds­fasen en levens­si­tu­aties Jouw manier van contact­leggen en onder­houden kenmerkt zich door respect en inlevend vermogen.
 • litur­gisch
  Je bent in staat om voor te gaan in niet-ambte­lijke diensten, waaronder rouwdiensten. Ervaring in voorgaan van diensten is een pré.
 • toerustend en coachend
  Je hebt vaardig­heden om kennis over te dragen en vrijwil­ligers toe te rusten en te coachen voor hun taken.
 • zichtbaar
  Je bent zichtbaar aanwezig tijdens diensten en kerke­lijke activi­teiten.
 • flexibel
  Je bent flexibel inzetbaar, zowel in inhou­delijk als in tijd. De verwachting is dat je in avonduren en in het weekend beschikbaar wilt zijn als dat nodig is.
 • samen­werkend
  Je werkt zelfstandig binnen het team van pastores (predikant en kerkelijk werkers). Daarnaast wordt er nauw samen­ge­werkt met vrijwil­ligers uit de kerke­lijke gemeente.

 

interesse?
Geïnte­res­seerden vragen we hun motivatie, voorzien van curri­culum vitae, voor vrijdag 4 januari 2019 te versturen naar:

Kerkelijk Bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk
t.a.v. de heer Hans Dikke­schei, modera­menlid Delen
kerkelijkbureau@bethelkerk.nl of
Spanjaardsgoed 14 3901 HC Veenendaal
Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met de heer Hans Dikke­schei via delen@bethelkerk.nl of 0318-519939.

De solli­ci­ta­tie­ge­sprekken vinden plaats op 15 en/of 16 januari 2019. Als je reageert, vragen we je deze datums vrij te houden in je agenda.

Print Friendly, PDF & Email