Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacature koster Barnabaskerk

f De Chris­telijk Gerefor­meerde Kerk Apeldoorn-Centrum (Barna­baskerk) is per 1 januari 2023 op zoek naar een

koster m/v

voor een parttime dienst­verband van gemiddeld 20 uur per week

wie zoeken wij?

Wij zoeken een koster die:

 • als gastheer/gastvrouw van de kerk optreedt en daarbij repre­sen­tatief, vrien­delijk, behulpzaam en gastvrij is;
 • goed samen­werkt met gemeen­te­leden, commissies en vereni­gingen en daarvoor een open houding en goede commu­ni­ca­tieve vaardig­heden heeft;
 • goed kan organi­seren en coördineren;
 • vrijwil­ligers aanstuurt op een gedreven, motive­rende en enthou­si­as­me­rende wijze;
 • onder­nemend is en open staat voor nieuwe ideeën om het gebruik van het gebouw te optimaliseren;
 • het leuk vindt om initi­a­tieven en activi­teiten te stimu­leren en te ondersteunen;
 • flexibel is in de uitvoering van de taken.

Het taken­pakket bevat in hoofdzaak:

 • het zijn van gastheer/gastvrouw in en rond het kerkgebouw, hij/zij is het 'gezicht' van de kerk;
 • het in gereedheid brengen van het kerkgebouw of van zalen voor samen­komsten van de gemeente, erediensten, bijzondere diensten, vereni­gingen en andere gebruikers;
 • het leiding geven aan hulpkosters en aan gemeen­te­leden die o.a. schoonmaak-, tuin- en/of kluswerk­zaam­heden verrichten;
 • het bedienen van technische instal­laties zoals verwarming, geluid, keuken- en schoonmaakapparatuur;
 • het namens de kerk optreden als verhuurder van de zalen en alle voorbe­rei­dende, uitvoe­rende en admini­stra­tieve taken die daarbij horen;
 • het verrichten van (kleine) technische reparaties en het beheren en onder­houden van de inventaris.

Een uitge­breid taak- en functie­profiel is op te vragen bij de scriba.

wat bieden wij?

Wij bieden een jaarcon­tract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Voor salari­ëring en arbeids­voor­waarden gaan wij uit van de richt­lijnen van het Steunpunt Kerkenwerk. De koster wordt bij de uitvoering van de taken onder­steunt door vrijwil­ligers.
De Barna­baskerk is een jonge, bloeiende gemeente met ca. 500 leden, gelegen in de fraaie wijk De Parken in Apeldoorn.

functie-eisen

 • minimaal MBO-niveau;
 • een actueel BHV/EHBO-diploma (of bereid is deze te behalen);
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken met een flexibele inzet van de uren;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Van de koster wordt verwacht dat hij of zij lid van de Barna­baskerk is of wil worden.

sollicitatieprocedure

Als u interesse hebt voor deze vacature nodigen wij u van harte uit te solli­ci­teren. Uw motiva­tie­brief en CV kunt u mailen naar de scriba van de Barna­baskerk, scriba@barnabaskerk.nl.

De start van de werkzaam­heden is per 1 januari 2023, eventueel is in overleg een andere aanvangs­datum mogelijk.

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met Erik Plas, voorzitter van de Commissie van Beheer (T: 06-86837700, E: cvb@barnabaskerk.nl).

Print Friendly, PDF & Email