Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacature medewerker communicatie

Door vertrek van een collega ontstaat op het Diensten­bureau de vacature van:

 

medewerker communicatie en dienstenmarketing

(16-24 uur per week)

 

Het Diensten­bureau vervult een centrale, verbin­dende en dienst­ver­le­nende rol in de kerken. Daaraan geef je uitvoering in deze functie, die vooral gericht is op online commu­ni­catie. Je coördi­neert bijvoor­beeld het ontwik­kelen van een nieuwe website en de content­stra­tegie van onze social media. Onder jouw leiding laat je een ‘klantreis’ opstellen om later de website optimaal af te stemmen op wat de bezoekers nodig hebben.

 

taken
Naast de genoemde werkzaamheden:

 • commu­ni­catie-advies geven, zowel aan het Diensten­bureau als aan het kerkverband. Hierbij hoort ook onder­steuning van het coronaregieteam;
 • mede-ontwik­kelen van strate­gieën voor commu­ni­catie en dienstverlening;
 • uitvoeren van het plan voor de commu­ni­catie binnen de kerken;
 • content ontwik­kelen en plaatsen op website, in nieuws­brieven en social media;
 • media­mo­ni­toring, analyse en rapportage;
 • zonodig collega’s onder­steunen met redac­tiewerk (ook offline).

 

profiel

 • hbo-opleiding op het gebied van commu­ni­catie of dienstenmarketing;
 • gevoel en passie voor online communicatie;
 • ervaring met content management, bij voorkeur in WordPress;
 • eigen initi­atief en oog voor kansen;
 • planmatig en analytisch;
 • een vlotte commu­ni­ca­tie­stijl en foutloos Nederlands;
 • affiniteit met de CGK.

arbeids­voor­waarden
Wij volgen de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk Nederland.

meer infor­matie
Bij Rita Blanken­stijn (office manager): r.blankenstijn@cgk.nl of 0318 582370.

interesse?
Stuur je motiva­tie­brief en cv vóór 11 februari 2022 naar Diensten­bureau CGK, t.a.v. de heer Bertjan Groot­hedde (manager) via b.groothedde@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl