Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature missi­onair voorganger ICF Apeldoorn

In verband met het terug­treden van onze gemeen­testichter en voorganger zijn we op zoek naar een  

missi­onair voorganger (0,8 – 1,0 fte)

Wie zijn wij?
ICF Apeldoorn is een eigen­tijdse, inter­cul­turele kerk. We bouwen aan een gemeen­schap die erop gericht is om God en Jezus te eren en te dienen. Tegelijk zijn we voluit missi­onair, door laagdrem­pelig te zijn en ons te richten op contacten en activi­teiten in de wijk. ICF Apeldoorn is er om een thuis te bieden aan mensen uit allerlei culturen. Iedere zondag is er de ICF Ontmoeting, een samen­komst met inter­cul­turele liederen, een laagdrem­pelige preek en ruimte voor onder­linge ontmoeting.

ICF is een zendings­ge­meente binnen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en wordt gesteund door zeven andere kerken in Apeldoorn. Voor de komende vijf jaar hebben we een visie vastge­steld met als kernpunten: groei in geloof, groei in zicht­baarheid, groei in impact.

Wie zoeken wij?
Je bent een toegan­kelijk persoon die vanuit een levend geloof leeft en wil werken. Je hebt hart voor God en mensen. Je kunt goed overweg met diver­siteit, waarbij gastvrijheid in woord en daad belangrijk is. Je ziet het als een uitdaging om onze jonge geloofs­ge­meen­schap mee te nemen in het navolgen van Jezus en in het inter­cul­tureel en missi­onair kerk-zijn. Vanuit een heldere visie en een duide­lijke leider­schaps­stijl kan je mensen enthou­si­as­meren, coachen en richting geven. Je bent zelfstandig én een teamspeler. Je bewaakt je eigen grenzen.

Daarnaast heb je:

 • In principe een (bijna) afgeronde theolo­gie­op­leiding op minimaal hbo-niveau
 • Ervaring met missi­onair werk, inter­cul­tu­ra­liteit en diver­siteit
 • De bereidheid om in Apeldoorn (bij voorkeur wijk Zeven­huizen) te gaan wonen
 • De bereidheid om lid te worden van de CGK en de kerke­lijke bevoegdheid als evangelist te verkrijgen binnen dit kerkverband.

Echtparen die beiden van harte betrokken willen zijn bij de missie, hebben een pré.

Wat houdt deze functie in?

 • Regel­matig voorgaan in de zondagse ontmoe­tingen
 • Richting geven aan en onder­steuning bieden bij het onderwijs binnen de gemeente
 • Visie­vorming en de uitwerking daarvan samen met het leider­steam
 • Aanwezig zijn in de wijk en een nieuwe impuls geven aan de missi­o­naire focus van de gemeente
 • Verzorgen van pastoraat
 • Coachen en toerusten van teams en (nieuw) leider­schap
 • Onder­houden van externe contacten

Wat bieden wij?
Voorganger zijn bij ICF is een boeiende taak binnen een enthou­siaste multi­cul­turele gemeen­schap. Er is veel passie om samen te werken in de bouw van Gods Koninkrijk. Je werkt nauw samen met het leider­schapsteam en wij zullen zorgen voor de nodige coaching. Binnen de kaders is er vrijheid om het werk in te kleuren zoals het bij jou past.
ICF kan voor de lange termijn voor 0,6 fte aan salaris bieden, het eerste jaar is er ruimte voor het uitbe­talen van 0,8 fte. Omdat we iemand (of een echtpaar) zoeken voor 0,8 – 1,0 fte, verwachten we dat je bereid bent om met ons na te denken over hoe dit verschil op de lange termijn kan worden ingevuld, bijvoor­beeld door het opzetten van een persoon­lijke finan­ciële achterban.
De inschaling is afhan­kelijk van opleiding en ervaring en is conform de salaris­schalen voor kerkelijk werkers.

Belang­stelling?
Maakt deze adver­tentie iets bij je los? Denk je dat God jou wellicht op het oog heeft om te dienen op deze mooie plek in Zijn Koninkrijk? Dan nodigen we je van harte uit om te solli­ci­teren!
Je brief met CV en een link naar een gehouden toespraak/preek kun je tot 31 oktober 2018 per mail sturen naar vacature@icfapeldoorn.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op 16 en 17 november 2018.

Wil je meer infor­matie? Kijk op www.icfapeldoorn.nl of neem contact op met:

Marco Vos, Leider­steam ICF
T - 06-27526973 - overdag
E - marcovos@icfapeldoorn.nl

Print Friendly, PDF & Email